Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Oslobodjenje Beograda 1918.
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Prvi svetski rat kao nijedan oružani sukob pre njega, apsorbovao je u potpunosti, sve raspoložive snage zemalja, koje su u njemu učestvovale. Zbog toga se on može smatrati kao prvi totalni, sveobuhvatni rat u istoriji čovečanstva. Veoma mali broj ljudi bez obzira gde su se nalazili nije osetio, na ovaj ili onaj način, njegovo dejstvo. To je bio prvi rat u kojem su razlike između vojnika i civila prestale da postoje. Tome je nesumnjivo doprineo razvitak tehnologije uništavanja. Ali još važnije je bilo nestajenje one, makar prividne humanosti koje je bila prisutna u ratovima prethodnog veka. Od trenutka kad austrougarski topovi u Zemunu ili monitori na Dunavu počinju da bombarduju Beograd, rat je nemilosrdno zahvatio i područja civilnog života. Postupci Nemaca, Mađara i Bugara prema stanovništvu u okupiranim zemljama i s ranjenim ili zarobljenim vojnicima, mogu se po svojim metodama i svireposti, uporediti s vandalizmom davnašnjih istorijskih epoha.

Prva srpska armija pod komandom vojvode Petra Bojovića u Prvom svetskom ratu oslobodila je Beograd, prešavši posle proboja Solunskog fronta 500 kilometara pod borbom za samo 45 dana. Beograd je pod austrijskom okupacijom bio u periodu od 1. do 15. decembra 1914. godine, a zatim i od oktobra 1915. do 1. novembra 1918. godine. U prvoj polovini oktobra 1918. glavnu ulogu u nastupanju srpskih snaga na sever imala je Prva armija vojvode Petra Bojovića.

Sadržaj

UVOD 4
1 Situacija u Srbiji oktobra 1918. – završne akcije oslobođenja 5
2 Izbijanje vojske na Savu i Dunav i oslobođenje Beograda 7
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 14
Referentni URL