Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Internet aukcije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Aukcija je reč latinskog porekla. “Auctus” u prevodu znači “povećanje”. Aukcijski metod trgovine je stekao veliku popularnost, mada je normalno da se ne postiže uvek povećanje cene robe. Zabeleške o aukcijama datiraju iz perioda oko 500. godina pre nove ere i odnose se na Vavilon. Još je Herodot zapisao da su u Maloj Aziji devojke spremne za brak prodavane putem aukcije. Cena se kretala od pozitivne za one lepe, do negativne za one manje lepe gospođice, kada se uz udavače davao i poklon. Kroz istoriju na aukcijama su prodavani robovi i to kroz čitav period antičke Grčke. U Rimskoj imperiji, pored prodaje robova, bilo je uobičajeno da vojnici na aukcijama prodaju predmete koje su opljačkali na svojim pohodima. U to vreme aukcije su bile uobičajen način trgovanja.

Šta više, desilo se u jednom trenutku (193. godine) da je celokupno Rimsko carstvo prodato na aukciji ! Naime, pretorijanska garda je ubila prethodnog imperatora i ponudila upražnjeni “presto” na aukciji. Onaj koji je dao najpovoljniju ponudu dobio je – imperatorsku krunu. Nakon pada Rimskog carstva i aukcije su prestale da imaju takav značaj za trgovinu i razmenu.
Aukcijski metod trgovine nije razvijen do sredine 14. veka i tada su aukcije bile retke, a tada se u Francuskoj javljaju u obliku koji je sa malim izmenama do danas zadržan. U Holandiji je u 16. veku razvijen poseban metod aukcija koji je korišćen pri prodaji slika holandskih majstora tokom 16 i 17 veka. U isto vreme se u Kini pojavile aukcije koje su se održavale pored budističkih hramova i manastira. Britanske aukcijske kuće Sotheby i Christie započinju sa radom 1713. odnosno 1766. godine. Njihov neprekidan rad tokom naredna tri veka učinio je da one postanu institucije od velikog poverenja.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Internet promocija preduzeća 2
1.2 Internet aukcije 4
1.3 Uslovi za uspešne internet aukcije 12
1.4 Terminologija u internet aukcijskom poslovanju 14
ZAKLJUČAK 18
LITERATURA 19
Referentni URL