Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Integrisani informacioni sistemi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Kada govorimo uopsteno o informacionim sistemima većina autora polazi od automatske obrade podataka i u definicijama se obično nabrajaju komponente, delatnosti i svojstva informacionog sistema. Polazeći od sistemskog pristupa, informacioni sistem možemo definisati kao sređeni skup metoda, procesa i operacija za prikupljanje, čuvanje, obradu, prenošenje i distribuciju podataka u okviru jedne organizacije, uključujući i opremu koja se u te svrhe koristi i ljude koji se tim aktivnostima bave.

Pod automatizovanim informacionim sistemom podrazumeva se sistem u čiju opremu su uključeni i računari i u takvim sistemima neki procesi se ne mogu automatizovati već se i dalje moraju obavljati ručno ili uz direktno učešće ljudi.

Na integrisani informacioni sistem možemo gledati kao na fabriku za proizvodnju informacija. U takvoj fabrici ljudi se bave rutinskim i kreativnim delom posla, analizom i definicijom problema i donošenjem odluka. Pri tome koriste naučne metode i postupke za istraživanje, opisivanje i rešavanje zadataka i računare kao sredstvo za realizaciju rešenja. Računari najčešće služe za brzo i tačno rešavanje zadataka koji se mogu formalizovano opisati i za koje se mogu dati algoritmi rešenja.

Sadržaj

UVOD 3
1 Integrisani informacioni sistemi 4
1.1 Upravljanje integrisanim informacionim sistemima 5
1.2 Tokovi informacija u integrisanom informacionom sistemu 6
1.2.1 Sistemi za upravljanje lancima snabdevanja (SCM) 7
2 Marketing informacioni sistemi 10
2.1 Model marketing informacionog sistema 14
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 18
Referentni URL