Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Primena SAP ERP informacionog sistema u kancelarijskom poslovanju
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Tokom 1990 započeti su prvi radovi na razvijanju ERP (Enterprise Resource Planning) sistema koji su uneli revoluciju u praćenje poslovanja. ERP je bio naslednik MRP sistema koji su trebali da planiraju proizvodnju, ljudske resurse, marketing i finansije. Velika prednost ERP sistema je u tome što su sve ove aktivnosti automatizovane i međusobno povezane čime se dobijaju veliki menadžerski efekti i smanjuju operativni troškovi.

ERP sistemi su stekli popularnost tokom 1994, godine kada je SAP, nemačka kompanija sastavljena od bivših IBM inženjera razvila ERP sistem poznat kao SAP (Systems, Aplications, Products) R/3. SAP je razvijan kao multinacionalni, multijezični i sistem nezavistan od operativnog sistema, hardvera i prozvođača baza.

Sadržaj

UVOD 3
1.1 Informacioni sistemi 4
1.2 ERP 6
1.2.1 Karakteristike ERP sistema 8
1.2.2 Upotreba ERP sistema 12
1.2.3 Komponente i podsistemi informacionog logističkog sistema ERP 14
1.3 Primena SAP ERP informacionog sistema u kancelarijskom poslovanju 18
1.4 Enterprise Resource Planning 18
1.5 SAP – Struktura baze podataka 21
1.6 Graphic User Interface 22
1.7 Komponente SAP sistema 25
1.8 Problematika automatizacije poslovanja 30
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 20
Referentni URL