Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Alkohol
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Alkoholi su jedinjenja koja imaju hidroksilnu (OH) grupu vezanu za ugljovodični niz. Mogu se smatrati derivatima vode, gdje je jedan atom vodonika zamjenjen alkil grupom.

Opšta formula zasićenih monohidroksilnih alkohola otvorenog niza je CnH2n +20. Prvi član homologog niza ima molekulsku formulu CH4 O.Sa ovom molekulskom formulom, poštujući pravila valence, moguća je samo jedna struktura.

Sadržaj

1.Uvod .........1
2.Klasifikacija ......2
3.Pravila IUPAC nomenklature za alkohole ......3
3.1 Fizičke osobine ...........4
3.2 Dobijanje alkohola .......4
Zaključak ........10
Literatura .......11
Referentni URL