Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Elektroprevlačenje plastike (galvanizacija)
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Galvanotehnika, kao jedno od područja praktične primene elektrohemije, izučava procese elektrolize koji se primenjuju pri obradi površina metalnih ili ređe nemetalnih predmeta putem elektrolitičkog taloženja metala.
Pod pojmom galvanotehnika podrazumijevaju se galvanotehnički postupci za formiranje (tzv. galvanskih) slojeva od jednog metala na podlogama od drugog materijala, koji se izvode u elektrohemijskim reaktorima.
Galvanotehnika je postupak nanošenja metalnih prevlaka katodnom redukcijom metalnih jona, tj elektrolizom, a naziva se još i galvanizacija ili elektroprevlačenje.

Galvanizacija podrazumeva niklovanje, hromiranje, pozlatu ili mesingovanje plastičnih, metalnih, keramičkih (i drugih) površina a radi zaštite površina od atmosferskih uticaja ili samo radi dekoracije.

SADRŽAJ

UVOD 3
METALNE PREVLAKE – GALVANIZACIJA 4
Galvanizacija 4
PRIPREMA POVRŠINE PLASTIKE ZA ELEKTROLITIČKU DEPOZICIJU 5
Elektropresvlačenje nemetalnih supstrata 6
Elektropresvlačenje supstrata od plastičnih ABS-masa 7
PRIMENA 8
EKOLOGIJA 9
LITERATURA 10
Referentni URL