Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Fizička svojstva vode i vazduha
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Voda je najprisutnija materija na planeti, jer u potpunosti sačinjava jednu od ukupno četiri velike zemaljske sfere – hidrosferu, a prisutna je u svakoj od preostale tri – atmosferi, litosferi i ekosferi.

Apsolutno je utvrđeno da je voda prisutna na Zemlji pre nego što se na njoj pojavio život i da su svi složeni hemijski procesi, koji su u osnovi razvoja i održavanja živih organizama, u potpunosti prilagođeni njenim specifičnim fizičko-hemijskim osobinama.

Voda u prirodi ima tako značajnu ulogu jer je ''običnost'' njenih osobina samo prividna. Kao hemijsko jedinjenje ona je, naime, potpuno jedinstvena. Izuzetno je stabilna, praktično univerzalni je rastvarač i snažan je izvor hemijske energije. Nemešljiva je sa većinom organskih materija, ali je snažno privlači najveći broj neorganskih materija, uključujući i međusobno privlačenje i asociranje njenih sopstvenih molekula. Čvrstina ovih veza čak je veća od veza između atoma nekih metala. Pri prelasku u čvrsto stanje, voda se širi umesto da se skuplja kao skoro sve druge materije. Zbog toga lakši led isplivava na površinu tečne vode i sprečava potpuno zamrzavanje njene mase, omogućavajući tako opstanak čitavog akvatičnog života. Voda takođe apsorbuje, odnosno oslobađa više toplotne energije pri promeni agregatnog stanja nego većina drugih supstanci, pa predstavlja veoma pogodan medijum za prenos toplote. Po mnogim fizičkim i hemijskim osobinama, kao što je već pomenuto, na primer po temperaturi mržnjenja i ključanja, voda je neobična i predstavlja izuzetak od pravila. Njeni molekuli su izuzetno stabilni, pa je potrebna ogromna energija za njihovo razlaganje, tako je sve do pre 200 godina voda smatrana elementom a ne jedinjenjem.

SADRŽAJ

UVOD 2
1 FIZIČKA SVOJSTVA VODE 3
1.1 Svojstva vode 5
1.2 Uticaj hemijskih i fizičkih agenasa na kvalitet vode 6
1.3 Gustina vode i leda 8
1.4 Električne osobine vode 9
2 FIZIČKA SVOJSTVA VAZDUHA 10
ZAKLJUČAK 14
LITERATURA 15
Referentni URL