Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Lepila i mehanizam lepljenja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U ovom radu će biti analizirana spoj koji nastaje lepljenjem, odnosno karakteristike koje se baziraju na fizičkim svojstvima kako samog lepka, tako i materijala koji se međusobno spajaju – lepe. Pored samog mehanizma, osvrt će prvo biti na lepku, podeli lepila, njihovoj nameni i osnovnim karakteristikama.

S obzirom na svaki lepak ima različitu strukturu i delovanje, pojasnićemo i pripremu površina za lepljenje. Pored teorijskog objašnjenja dodaćemo i par ilustrovanih slika, radi boljeg pregleda i pojašnjenja.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 LEPAK - 3 -
2.1 Lepkovi za spajanje - 3 -
2.1.1 Trenutni lepkovi - 3 -
2.1.2 Strukturni lepkovi – Epoksidni lepkovi - 4 -
2.2 Lepkovi za učvršćivanje - 5 -
2.2.1 Osiguranje navoja lepkom - 5 -
2.3 Lepkovi za zaptivanje - 5 -
3 MEHANIZAM LEPLJENJA - 6 -
3.1 Vrste zalepljenih spojeva - 6 -
3.1.1 Prednosti zalepljenih slojeva - 7 -
3.1.2 Nedostaci zalepljenih spojeva - 8 -
3.2 Adhezione sile - 8 -
3.2.1 Specifična i mehanička teorija adhezije - 9 -
3.3 Kohezione sile - 9 -
3.4 Kvašenje - 10 -
4 ZAKLJUČAK - 12 -
5 LITERATURA - 13 -
6 WEB LITERATURA - 13 -
7 POPIS SLIKA - 13 -
Referentni URL