Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pripremiti acidi borici unguentum 15g
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Masti su polučvrsti preparati za spoljnu primenu i sastoje se od jednofazne podloge u kojoj je rastvorena ili dispergovana čvrsta ili tečna ljekovita supstanca. Prema Ph. Jug. V, polučvrsti preparati za spoljašnju upotrebu su namenjeni za primenu na koži ili određenoj sluzokoži, u cilju lokalnog delovanja ili perkutane penetracije lekovite supstance, ili zbog emolijentnog ili zaštitnog (protektivnog) delovanja. Moraju da budu homogenog izgleda.
Polučvrsti preparati za spoljašnju primenu sastoje se iz jednostavnih ili složenih podloga u kojima je jedna ili više lekovitih supstanci rastvorena ili dispergovana (suspendovana). Podloge u odnosu na njihov sastav mogu da utiču na delovanje preparata i oslobađanje lekovite supstance(i).

Podloge se mogu sastojati od prirodnih ili sintetskih supstanci i mogu da budu jednofazni ili višefazni sistemi. Prema prirodi podloge, preparati mogu da imaju hidrofilne ili hidrofobne (lipofilne) osobine; mogu da sadrže pogodne pomoćne materije kao što su: konzervansi, antioksidansi, stabilizatori, emulgatori i materije za podešavanje viskoziteta.
Polučvrsti preparati za spoljašnju primenu namenjeni za upotrebu na velike, otvorene rane ili na ozleđenu kožu, moraju da budu sterilni.

Sadržaj

Uvod 3
1 Masti 4
1.1 Hidrofobne masti 4
1.2 Masti koje mogu da emulguju vodu 4
1.3 Hidrofilne masti 4
1.4 Kremovi 4
1.5 Hidrofobni kremovi 4
1.6 Hidrofilni kremovi 4
1.7 Gelovi 4
1.7.1 Hidrofilni gelovi 5
1.8 Paste 5
1.9 Kataplazme 5
1.10 Lekoviti flasteri 5
2 Supstance za izradu polučvrstih preparata za spoljašnju upotrebu 6
2.1 Masne komponente 6
2.2 Emulgatori 6
2.3 Konzervansi 7
2.4 Antioksidansi 7
2.5 Humektansi 7
2.6 Sredstva za geliranje 8
3 Izrada masti 9
3.1 Izrada kremova 9
3.2 Izrada gelova 10
3.3 Izrada pasti 10
3.4 Pakovanje i čuvanje polučvrstih preparata za spoljašnju upotrebu 10
4 Pripremanje acidi borici unguentum 15g 11
4.1 Acidi borici unguentum (unguentum acidi borici) 11
4.2 Acidum boricum 11
Zaključak 13
Literatura 14
Referentni URL