Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Republika Srpska Krajina
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Republika Srpska Krajina (RSK, Krajina), je bila samoproglašena, međunarodno nepriznata republika, koja je postojala između 1991. i 1995. godine i koju su većinski nastanjivali Srbi. Osnovana je na teritoriji SFR Jugoslavije - Republika Hrvatske, koja je u to vreme takođe bila samoproglašena i međunarodno nepriznata republika. Glavni grad RSK bio je Knin (12.000), a ostali veći gradovi bili su: Vukovar (33.000) i Petrinja (19.000). Prema nezvaničnim procjenama RSK je sredinom 1993. godine, imala 435.595 stanovnika i površinu od 17.028 kvadratnih kilometara. Od ukupnog stanovništva, 91% činili su Srbi, 7% Hrvati i 2% ostali. RSK se nezvanično graničila sa Hrvatskom, SR Jugoslavijom (tačnije Srbijom), Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom (odnosno sa Republikom Srpskom i Federacijom Bosne i Hercegovine).

Najveći deo Republike Srpske Krajine Hrvatska vojska je zauzela u Operaciji Bljesak (područje Zapadne Slavonije) i u Operaciji Oluja (područja Severne Dalmacije, Like, Korduna i Banije) u maju i avgustu 1995. godine. Ovim operacijama i nakon njih izvršeno je etničko čišćenje nad srpskim stanovništvom na toj teritoriji, kada je ubijeno i proterano više od 500.000 Srba. Deo teritorije RSK koji je obuhvatao istočnu Slavoniju, Baranju i Zapadni Srem Hrvatska vojska nije zauzela nego je Erdutskim sporazumom od 12. novembra 1995. godine pokrenut proces mirne integracije ovog područja u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Proces mirne integracije se provodio pod upravom Ujedinjenih nacija (Misija UNTAES) i završen je 15. januara 1998. godine. Nezavisnost Republike Srpske Krajine nije priznala ni jedna država sveta, uključujući i tadašnju SR Jugoslaviju.

Sadržaj

UVOD 3
1 Geografija Republike Srpske Krajine 5
1.1 Kninska Krajina 5
1.1.1 Reljef i hidrografija 6
1.1.2 Klima i biljni svet 7
1.2 Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srem 8
2 Istorijsko-demografkse karakteristike RSK 10
2.1 Srbi u Kninskoj krajini i dalmaciji 10
2.2 Srbi u Istočnoj Slavoniji, Baranji i Zapadnom Sremu 13
ZAKLJUČAK 18
LITERATURA 19
Referentni URL