Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Aerosnimci
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Posle terestričke fotografije aerosnimci imaju najdužu primenu u daljinskoj detekciji. Primena aerosnimaka je naročito zastupljena u geodeziji i geologiji. U oba slučaja se koriste snimci načinjeni u stereotehnici, koji pružaju trodimenzijalni model terena. Na osnovu ovakvog modela u geideziji se obavljaju precizna merenja prostornih odnosa reljefa i izrađuju topografske karte visoke tačnosti. Time se bavi posebna disciplina geodezije – fotogrametrija.

Trodimenzionalni model terena koji pružaju aerosnimci je dat u smanjenoj razmeri, sa svim detaljima i svojim stvarnim izgledom. Predstavlja idealan izvor podataka, ne samo o reljefu, već i o geološkoj građi terena. Ovakam model se može proučavati terenski, nezavisno od klimatskih uslova i doba dana, što inače čini bitan ograničavajući factor terenskih osmatranja.

Sadržaj

1.Uvod 2
2. Principi stereoskopije 3
2.1 Stereoutisak 3
2.2 Princip stereografije 4
2.3 Reprodukcija stereomodela 4
2.4 Terestičko stereosnimanje 7
3. Aerosnimanje 8
3.1 Princip 8
3.2 Karakteristike aerosnimaka 11
4. Stereoskopija aerosnimaka 13
4.1 Stereopodručje 13
4.2 Uzajamna orijentacija aerosnimaka 13
5. Geografska orijentacija aerosnimaka 16
5.1 Oleata leta 16
5.2 Određivanje pravca severa 16
6. Prikupljanje geoloških podataka sa aerosnimaka 17
6.1 Kriterijumi geološke analize i interpretacije aerosnimaka 18
6.2 Karakteristike boje i tona, stena i tla 20
6.3 Vegetacione karakteristike 21
7. Analiza i interpretacija litološkog sastava 22
7.1 Sedimentne stene 22
7.2 Magmatske stene 20
7.2.1 Vulkanske stene 23
7.2.2 Intruzivne stene 23
7.3 Metamorfne stene 24
7.3.1 Kristalni škriljci 24
7.3.2 Mermeri 24
7.3.2 Serpentiti 25
8. Fotogeološka karta 26
9. Zaključak 27
10. Literatura 28
Referentni URL