Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Rad, snaga i energija
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Rad, snaga i energija su najstariji pojmovi u fizici, a time i najosnovniji. Kako klasična, tako i moderna kvanta fizika ne mogu bez ovih pojmova. Dosta se u literature pisalo i proučavalo o ovim pojmovima,a tek su u skorije vreme pojavom teorije relativiteta oni dobili jedno novo, tačnije šire značenje.

Napredak nauke i sve veći broj eksperimenata na modernim instrumentima će unaprediti definisanje, a time dovesti ove pojmove na viši nivo. U ovom radu će biti naznačene najosnovnije karakteristike i specifičnosti pojmova, sa ciljem da se što bolje upoznamo sa njima.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 POJAM RADA - 3 -
2.1 Specijalni slučajevi rada - 4 -
3 POJAM ENERGIJE - 5 -
4 POJAM SNAGE - 9 -
4.1 Snaga sile - 9 -
4.2 Konjska snaga - 10 -
4.3 Snaga momenta sile - 10 -
5 ZAKLJUČAK - 11 -
6 LITERATURA - 12 -
7 WEB LITERATURA - 12 -
Referentni URL