Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Financijsko poslovanje vorentima (varantima) - hr
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Financijska tržišta u današnje vrijeme tema su koja okupira užu i širu stručnu javnost, ali i obične građane. Nestabilnost financijskog sustava, devizni rizici, i razne druge nevolje koje zahvaćaju financijsko tržište pod analizom je stručnjaka diljem svijeta. Ipak, i pored svih informacija dostupnih u literaturi, ne postoji jedinstven odgovor koji je najpraktičniji način zaštititi se od rizika bilo koje vrste, uz korištenje najpovoljnijeg i najoptimalnijeg financijskog instrumenta. Cilj ovog rada je prikazati način funkcioniranja valutnih derivata i što oni zaista obuhvaćaju.

Vorenti su financijski instrumenti koji se koriste za upravljanje likvidnošću u poslovanju. U tom se smislu najčešće koriste se valutni svopovi. Vorent je zapravo ugovor dvije strane o razmjeni iznosa u različitim valutama po unaprijed ugovorenim tečajevima. Za razliku od kamatnog swap ugovora u poslu valutnog svop dolazi do razmjene kako kamate tako i glavnice i to na početku i na kraju posla po fiksnom tečaju.

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Financijsko poslovanje vorentima 4
1.1 Pojam varanta 4
1.2 Cijena varanta 4
2 Tržišna vrijednost varanta 5
2.1 Teorijska vrijednost varanta 5
2.2 Investiranje u varante 6
ZAKLJUČAK 9
LITERATURA 10
Referentni URL