Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Fohtova analiza stanja umjetnosti u 20 vijeku
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Estetičar Ivan Foht rođen je 7. juna 1927. godine u Sarajevu gdje je završio srednje školovanje i maturirao 1946 godine. Studirao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Nakon što je diplomirao u junu 1951. godine radi na pripremi doktorskog ispita kojeg je uspješno završio, a 1956. godine odbranio je doktorat o Hegelovoj estetici. Tokom studijskog boravka u Zapadnoj Njemačkoj, estetičar Ivan Foht je studirao suvremenu estetiku na Univerzitetu u Münchenu. Od 1951. godine kada je estetičar Ivan Foht izabran za asistenta na Filozofskom fakultetu univerziteta u Sarajevu, Katedra za filozofiju počinje njegova karijera univerzitetskog profesora u rodnom gradu. Slijede izbori u zvanje docenta i vanrednog profesora, period 1958.-1968 . U zvanje redovnog profesora na nastavnom predmetu Estetika, Katedra za filozofiju izabran je 1968. godine. Rješenjem o prestanku rada zbog odlaska u penziju 1974. godine estetičar Foht je završio karijeru univerzitetskog profesora na Ffilozofskom fakultetu u Sarajevu Učešćem u kulturnom životu estetičar je dao istorijske biljege radu kulturnih ustanova na jugoslovenskom prostoru; ističemo njegovo djelovanje u časopisu Odjek, zatim u časopisu Izraz, pa u časopisu Pregled, ističemo njegovu funkciju glavnog urednika Izdavačkog preduzeća Džepna knjiga, slijede časopisi Naše teme, Zagreb, Delo, Beograd, Filozofija Beograd, Danas, Beograd, Forum Zagreb, Humanizam i socijalizam, Zagreb, Časopis Praxis i drugi.

Estetičar Ivan Foht svojom fascinantnom sposobnošću intelekta otvara i uspostavlja najprisnije naučne veze pisane riječi i drugih oblika komunikacije Beograda, Zagreba, Sarajeva. Snaga i osobitost njegova intelekta otvarala je široko vrata jugoslovenskoj filozofskoj i estetičkoj misli. Na Muzičkoj akademiji u Sarajevu od 1957. godine izvodi nastavu iz oblasti estetike muzike. Posigurno je estetičar I. Foht doveo suradnju između Filozofskog fakulteta i Muzičke akademije na onu duhovno istorijski nivo koji je omogućio budućnost plodnog dijaloga naučnika iz oblasti muzike i filozofije umjetnosti. Foht je smatran najboljim poznavaocem muzike i suvremen estetike muzike.

Sadržaj

UVOD 3
1 Fohtov pristup umjetničkom djelu i moderna estetika 5
1.1 Spoznaja prirode i umjetničkog djela 8
1.2 Filozofija, estetika i umjetnost 9
2 Odnos moderne umjetnosti i društva 10
3 Biće umjetničkog djela u Fohtovoj analizi moderne umjetnosti 13
3.1 Spoznaja moderne umjetnosti 15
3.2 Forma umjetničkog djela 17
ZAKLJUČAK 19
LITERATURA 20
Referentni URL