Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Platon - Mit o pećini
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Увод

У овом раду представљена су два велика мислиоца Платон и Џон Дјуи. За теме су узете једне од најзначајнитих тена ових филозофа, са једне стране Платонов мит о пећини које је једно од најважнијих остварења како Платонових тако и филозофских уопште. А са друге стране је Дјијева концепција о демократском васпитању једно од најзначајнијих дела о васпитању у савременијој филозофији.

Садржај

1 Увод 3
2 Платон – Мит о пећини 3
2.1 Биографија : 3
2.2 Мит о пећини 4
3 Дјуи –демократска концепција о васпитању 8
3.1 Биографија : 8
4 Демократска концепција о васпитању 9
4.1 Импликације људског удружења: 9
4.2 Демократски идеал: 11
4.3 Платонова филозорфија васпитања: 11
4.4 Индивидуалистички идеал века: 12
4.5 Национално и социјално васпитање: 12
5 Закључак 14
6 Литература 15
Referentni URL