Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Elektronsko bankarstvo 4
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD


Danas kad poredimo poslovanje preduzeća nekad i sad, sadašnja situacija globalnog poslovanja i velike konkurencije puno toga je promenila u pristupu i odnosu s klijentima. Potrošači, korisnici raznih usluga i ostali klijenti imaju na rapolaganju široku ponudu na tržištu. Može se reći da i u najboljim okolnostima zadržati klijenta nije ni malo lako, ma kako to na prvi pogled izgleda čudno. Kao ilustracija može poslužiti činjenica da kompanije iz Sjedinjenih Američkih Država svakih pet godina gube gotovo polovinu svojih klijenata. To je direktan gubitak za preduzeće, a uz činijenicu da pridobijanje novog klijenta ili kupca košta deset puta više nego zadržavanje postojećeg klijenta dovoljno govori da zapostavljanje klijenta može mnogo da košta. Sa druge strane imati lojalne klijente podrazumeva obezebeđen dugoročan odnos s korisnikom na bazi poverenja koji u krajnjem slučaju osigurava profit. Stoga se borba za klijenta postavlja kao jedan od najvažnijh zadataka koji stoje pred današnjim preduzećima. Bez obzira koliko je uspešno preduzeće, neinvestiranje u CRM sisteme (Costumer relationship managament) svakako predstavlja rizik po budućnost preduzeća. Posledica takvih okolnosti je nephodnost uspostavljanja adekvatnih odnosa s kljentima.

Potreba za boljim razumevanjem ponašanja korisnika i interes za one korisnike koji mogu doneti dugoročniji profit se razvojem CRM strategije pojačao i evoluirao. Ljudi u prodaji su tradicionalno bili trenirani za pridobijanje novih korisnika, ili korisnika konkurencije, uz ogromnu podršku masovnog advertajzinga i promocija proizvoda. Danas taj pristup je evoluiran i načinjen je prelaz iz pristupa zadobijanja korisnika u pristup zadržavanja korisnika. Kao posledica, javlja se potreba za novim setom različitih alata. Uspešna preduzeća pridobijaju, zadržavaju što duže, i prate svoje klijente osiguravajući sebi perspektivu upravo kroz pravilan tretman tih odnosa. Povećano zanimanje preduzeća za CRM je izazvao Frederick Reichheld koji je pokazao kako se veliki porast profita moze ostvariti malim stepenom povećanja interesa za upotrebu.

Sadržaj

UVOD 1
1 Elektronsko bankarstvo 4
1.1 Počeci i razvoj elektronskog poslovanja 4
1.2 Elektronska trgovina 9
1.2.1 Plaćanje na Internetu – elektronsko bankartsvo 15
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 18
Referentni URL