Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Efekti i posljedice djelovanja inflacije na privredni rast
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

O inflaciji iako se zna i govori mnogo ali ipak nedovoljno da bi se inflacija mogla „izliječiti“. Po svom ponašanju inflacija podsjeća na opasne viruse poput ebole, jer ne bira ni mjesto ni vrijeme gdje će se pojaviti. To mogu da budu nerazvijene, ali i razvijene zemlje, svejedno da li im je površina velika ili mala. Druga specifičnost koja joj je zajednička sa gorespomenutim virusom je to što se nikada ne javlja dva puta u istom obliku. Inflacija je prvi put upotrebljena u SAD, kao oznaka skoka cijena i novčanog opticaja u vrijeme građanskog rata koji je vođen od 1861-65, kada je vlada bila prisiljena da izdaje papirni novac, tzv. greenbacks, ali je gotovo sigurno da su raznovrsne inflatorne situacije i problemi bili poznati i ranije.

Problem inflacije izazvao je posebnu pažnju ekonomista tako da je ovom problemu napisana vrlo obimna literatura. Prema jednom autoru, da bi se ta literatura samo pročitala radni vijek čovjeka bi trebao biti dvije stotine godina. Veliki intreres koji danas vlada za fenomen inflacije sigurno je posljedica njenog stalnog prisustva, ali i spoznaje da je ostalo mnogo nerješenih osporavanih kontraverznih stavova i problema u vezi sa njom. Tako da smo došli u situaciju da se savremena inflacija sve više razmatra kao posledica klasno socijalne borbe formiranih struktura društva u svim državama oko preraspodjele nacionalnog dohotka odnosno viška rada.

Sadržaj

UVOD 1
1 Definisanje pojma inflacije 2
2 Efekti i posljedice djelovanja inflacije na privredni rast 5
2.1 Efekti i djelovanje inflacije u tržišnoj privredi 10
2.2 Posljedice inflacije 11
2.3 Ciljana inflacija 14
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 19
Referentni URL