Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Klasteri kao novi model razvoja malih preduzeća 2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Promene koje karakteriše preraspodela učešća zaposlenih u privrednim sektorima gde dolazi do prelivanja radne snage iz primarnog i sekundarnog u tercijalni sektor i ključni trend razvoja iz industrijskog u informatičko društvo dovele su do stvaranja potrebe za novim, drugačijim, strategijama razvoja zasnovanom na udruživanju, prvenstveno malih i srednjih preduzeća, i zajedničkom delovanju na tržištu. Osnovni impuls razvoju postaje razmena informacija sa okruženjem. To su i osnovni uzroci za sadašnju ekspanziju preduzetništva i osnivanje malih i srednjih preduzeća, ali takođe osnovni razlozi stvaranja poslovnih mreža i razvoja klastera.

Mala i srednja preduzeća u razvijenim zemljama čine i do 99.8% ukupnog broja poslovnih subjekata, zapošljavaju 60% - 80% ukupne angažovane radne snage i daju značajan doprinos ostvarivanju visokog bruto društvenog proizvoda (BDP). Nasuprot tome, u nerazvijenim zemljama, sektor malih i srednjih preduzeća je zapostavljen i nerazvijen što kao rezultat ima značajno slabije učešće u BDP-u. Bez obzira koliko se uloži truda da se poveća konkurentnost pojedinačnih preduzeća u nerazvijenom okruženju – učinak na privredu, u celini, ne može biti značajan. U nerazvijenim zamljama ili regionima mala i srednja preduzeća mogu biti nosilac razvoja samo ako su međusobno povezana i ako to povezivanje stvara sinergetski efekat.

SADRŽAJ

1. Sažetak..... 3
2. Uvod.......... 3
3. Mala preduzeća..... 4
4. Šta su klasteri? ........... 5
4.1. Zašto klasteri postoje?........ 7
4.2. Porterov „dijamant konkurentske prednosti“... 8
4.3. Faktori funkcionisanja klastera..... 10
5. Prednosti udruživanja malih i srednjih preduzeća u klastere... 10
5.1. Obuka radne snage...... 11
5.2. Razvoj i primena savremenih tehnogogija i podrška preduzetničkim idejama....... 12
5.3. Promovisanje klastera i regiona...... 13
5.4. Dodatni faktori uspeha......... 14
6. Zaključak.........16
7. Literatura........ 17
Referentni URL