Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Penzioni fondovi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Brz razvoj tržišta kapitala u razvijenim tržišnim ekonomijama u novijem periodu značajno je uslovljen pojavom i razvojem novih tipova finansijskih posrednika,pre svega penzijskih fondova i investicionih kompanija u grupaciji institucionalnih investitora na finansijskom tržištu.Snažan rast kapitala ovih finansijskih institucija rezultat je promene preference građana kada je u pitanju ulaganje njihove finansijske štednje i rezultirao je značajnim pozitivnim efektima na razvoj privrede i finansijskog sistema.Efekti razvoja pomenutih finansijskih institucija se ogledaju u porastu broja alternativa za mobilizaciju i profitonosan plasman slobodnih novčanih sredstava,razvoja tržišta hartija od vrednosti i porasta konkurencije među finansijskim institucijama,što je bodilo smanjenju troškova i povećanju efikasnosti procesa finansijskog posredovanja.

Proučavanje finansijskog sistema razvijenijih tržišnih ekonomija i njegovih institucionalnih karakteristika naročito je indikativno za one zemlje koje se nalaze u procesu prelaska na tržišnu ekonomiju.Sa prethodnim ispunjenjem određenih institucionalnih preduslova i stvaranjem pogodnog ambijenta za investiranje na finansijskom tržištu,za očekivati je da će se procesi internacionalizacije promena u finansijskom ponašanju stanovništva i razvoja novih tipova finansijskih institucija proširiti i na našu zemlju.

Sadržaj

1 UVOD 3
2 PENZIJSKI FONDOVI U FINANSIJSKOM SISTEMU 4
3 PRIVATNI PENZIONI FONDOVI 5
3.1 UTICAJ PRIVATNIH PENZIJSKIH FONDOVA NA TRŽIŠTE 6
4 RAZVOJ PENZIJSKIH FONDOVA 6
5 TIPOVI PENZIONIH FONDOVA 7
6 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PENZIJSKIM FONDOVIMA 8
7 DIREKTIVA EU O PENZIJSKIM FONDOVIMA 12
8 PENZIJSKI FONDOVI KAO INSTITUCIONALNI INVESTITORI 12
9 ZAKLJUČAK 13
10 BIBLIOGRAFIJA 14
Referentni URL