Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pojam i vrste finansijskih tržišta
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Finansijsko tržište je organizovan prostor na kome se vrše finansijsko-novčane transakcije finansijsko-novčanih sredstava pod kojima se smatraju novac i hartije od vrijednosti odnosno vrijednosni papiri (to je roba sa kojom se trguje na finansijskom tržištu.
Cijena novčanih sredstava na finansijskom tržištu je, u stvari, kamatna stopa. Kamata zavisi od iznosa novčanih sredstava i vremena. Ako je iznos novčanih sredstava veči, kamata je veća i obrnuto.

Finansijska tržišta predstavljaju način, putem koga najčešće preduzeća i država pribavljaju dodatna sredstva za svoje investicione projekte i javne potrebe, ali i mogućnost za investitore da ulažu svoja slobodna sredstva, kako zbog realnog očuvanja protiv inflacije, tako i u nastojanju da kroz stope prinosa obezbjede njihovo realno uvećanje.

Finansijska tržišta su mjesta ili prostor gdje privredni subjekti dolaze do sredstava neophodnih za svoje poslovanje. Polazeći od predmeta trgovanja, finansijska tržišta su specifična tržišta u odnosu na druge vrste tržišta. Na njima se trguje specifičnom robom: novcem, kapitalom, hartijama od vrijednosti i devizama.

Glavni elementi finansijskih tržišta su:
finansijska štednja kao sadržaj- predmet transferinga,
glavni tokovi transferisanja finansijske štednje,
finansijske institucije ili aktiva, kojima se štednja transferiše,
finansijske insititucije koje učestvuju u transferisanju štednje,
finansijska tržišta na kojima se ostvaruje promet instrumentima.

Sadržaj

UVOD 2
1. VRSTE FINANSIJSKIH TRŽIŠTA 3
2. NOVČANO TRŽIŠTE 4
2.1 Tržište novca 5
2.1.1 Hartije od vrijednosti na tržištu novca 6
2.1.2 Učesnici na tržištu novca 8
2.1.3 Tehnologija rada na tržištu novca 9
2.1.4 Kamata kao cijena novca 10
3. TRŽIŠTE KAPITALA 11
3.1 Vrste tržišta kapitala 11
3.2 Hartije od vrijednosti na tržištu kapitala 12
3.1.1 Akcije ili dionice 12
3.1.2 Dugoročne obveznice 14
3.1.3 Futures (fjučersi) 15
3.1.4 Opcije 15
3.3 Učesnici na tržištu kapitala 15
4. DEVIZNO TRŽIŠTE 16
4.1 Pojam i vrste deviza 16
4.2 Učesnici na deviznom tržištu 16
5. ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 18
Referentni URL