Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Ponašanje potrošača u Svetskoj ekonomskoj krizi
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Prvu kartu u maglovitom finansijskom oblakoderu izbacile su Federalne rezerve SAD-a. Početni ulog se ogledao preko smanjenja referentne kamatne stope Federalnih rezervi na istorijski minimum od 1%. Reč je o kamatnoj stopi američke centralne banke koja služi kao reper poslovnim bankama prilikom određivanja njihovih kamatnih stopa u poslovanju sa klijentima.

Poenta početnog poteza Federalnih rezervi bila je upumpavanje jeftinog novca u finansijski sistem, kako bi se dinamizirala privredna aktivnost. Prilivom tako lakog novca došlo je do ekspanzije kredita sa niskim kamatnim stopama. To je izrodilo ubrzanu gradnju finansijske kule od karata, koja je počivala na čistim špekulacijama i nadanjima da se pozitivan trend neće zaustaviti.

U početku su hipotekarne institucije i banke odobravale hipotekarne kredite platežno sposobnijim slojevima društva za kupovinu apartmana, vila i slično, mada je takva kupovina bila daleko iznad njihove kupovne moći. Posle toga su se okrenuli i ka nižim slojevima društva koji su imali lošu kreditnu istoriju, niske prihode, kao i onima koji su tek prvi put mogli da uđu u kreditne aranžmane. U kreiranju takvih poslovnih mešetarskih poduhvata ključna reč je bila nada. I to nada da Federalne rezerve neće povećavati svoju kamatnu stopu, nada da će se započeti trend rasta cene nekretnina nastaviti i očekivanje da će prihodi stanovništva rasti.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Kriza i potrošači – reakcija javnosti 3
1.2 Ekonomski faktori ponašanja potrošača 5
1.3 Svetska kriza – odjek i oblik u nacionalnim okvirima 10
1.4 Svetska finansijska krizai potrošači u Srbiji 13
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 18
Referentni URL