Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pravno-ekonomska priroda usluga javnih preduzeća
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Delatnosti od opšteg interesa, a koja su po pravili u okviru javnih preduzeća, jesu delatnosti koje su kao takve određene zakonom u oblasti: proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije; proizvodnje i prerade uglja; istraživanja, proizvodnje, prerade, transporta i distribucije nafte i prirodnog i tečnog gasa; prometa nafte i naftnih derivata; železničkog, poštanskog i vazdušnog saobraćaja; telekomunikacija; izdavanja službenog glasila; informisanja; izdavanja udžbenika; korišćenja, upravljanja, zaštite i unapređivanja dobara od opšteg interesa (vode, putevi, mineralne sirovine, šume, plovne reke, jezera, obale, banje, divljač), kao i komunalne delatnosti. Kao št se vidi, širok je dijapazon delatnosti, a zbog njihovog mnoštva različita je i njihova priroda, gledajući iz različitih aspekata.

SADRŽAJ

1. UVOD - 1 -
2. MENADŽMENT, PRAVO I EKONOMIJA U JAVNIM PREDUZEĆIMA - 2 -
2.1. Menadžment usluga javnih preduzeća - 5 -
3. SUŠTINA I NEOPHODNOST USLUGA PREDUZEĆA JAVNOG SEKTORA - 7 -
3.1. Značaj usluga javnih preduzeća - 9 -
4. TRŽIŠTE USLUGA PREDUZEĆA JAVNOG SEKTORA RAZVIJENIH ZEMALJA - 10 -
5. TRŽIŠTE USLUGA PREDUZEĆA JAVNOG SEKTORA SRBIJE - 13 -
6. ZAKLJUČAK - 16 -
7. LITERATURA - 17 -
8. WEB LITERATURA - 17 -
Referentni URL