Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Mašine za obradu skidanjem strugotine
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
OBRADA METALA SKIDANJEM STRUGOTINE

Fizičku osnovu obrade metala struganjem strugotine čini rezanje metala klinastim sečivom različitih oblika pri čemu se odvajaju čestice metala stvarajući na taj način strugotinu.
Tu spada obrada metala sekačem, testerom, turpijom, bušenjem, brušenjem, glodanjem, rendisanjem, struganjem, izrada navoja itd.
Princip rada pri obradi metala sekačem sastoji se u primeni reznog klina utiskivanjem u materijal udarcima čekićem.

Testerisanje je često primenjiv postupak pri ručnoj i mašinskoj obradi metala. Ručno testerisanje se obavlja čeličnim listom sa kaljenim zubcima koji se učvrste u metalni luk (okvir). Prilikom kretanja testere prema napred vršimo pritisak na nju, a pri kretanju u nazad testera se opusti.
Turpijanje se vrši raznim vrstama turpija (ravne, kvadratne, trouglaste, poluokrugle i okrugle).

Izrada rupa (otvora) vrši se bušenjem pri čemu burgija vrši obrtno i pravolinijsko kretanje, a radni predmet miruje.
Struganjem se obrađuju predmeti cilindričnog oblika, izvodi se strugovima, a kao alat služe razne vrste strugarskih noževa.
Glodanjem se oblikuju ravne površine, žlebovi, profili, zupčanici i dr. Obrada se izvodi na glodalicama, a kao alat služe glodači sastavljeni od više oštrica.

Rendisanjem se oblikuju ravne površine, žlebovi i profili. Alat za rendisanje je sličan stugarskim noževima. Učvršćeni predmet kreće se duž dugohodne rendisaljke, a alat se pomera posle svakog hoda napred i nazad.
Brušenje se najčešće koristi u završnoj obradi materijala, a obavlja se brusilicama.
Za ručnu izradu navoja koriste se ureznici (za urezivanje) i nareznici (za narezivanje).

SADRŽAJ

1. OBRADA METALA SKIDANJEM STRUGOTINE 3
2. MAŠINE ZA OBRADU METALA SKIDANJEM STRUGOTINE 4
2.1. Prenosnici alatnih mašina 5
2.1.1. Zakonitosti promene parametara kretanja 6
3. STRUG 8
3.1. POGON STRUGA 8
3.2. Vrste strugova 8
3.2.1 Paralelni strugovi 8
3.2.2 Revolverski strug 9
3.2.3 Čeoni strugovi 9
3.2.4 Karuselni strugovi 9
3.2.5 Poluautomatski i automatski strugovi 9
3.2.6 Strugovi za zasecanje 10
3.2.7 Strugovi za kolenaste osovine 10
4. GLODALICE 10
4.1. Horizontalne glodalice 11
4.2. Vertikalna glodalica 11
4.3. Univerzalne glodalice 12
4.4. Kopirne glodalice 12
5. LITERATURA 13
Referentni URL