Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Politička kultura demokratije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Demokratska politička kultura kao spe¬cifičan "način života" demokratske političke zajednice, predstavlja najširi političko-kulturni prostor ili "milje" unutar koga se oživotvoravaju postulirani univerzalistički demokratski principi. Ukoliko je politička kultura demokratska, ili, kako se to kolokvijalno kaže ¬"razvijena" - ona predstavlja povoljan okvir i preduslov za manje-više stabilno funkcionisa¬nje savremene, višestranačke kompetetivne demokratije.


Ukoliko, međutim, postojeća poli¬tička kultura sadrži u znatnoj mjeri elemente tradicionalizma, autoritarizma, nacionalizma, populizma ili dogmatizma i sl., bilo kakav pokušaj izgradnje demokratskog sistema, završi¬će sigurnim neuspjehom. U političkoj kulturi i njenim osnovnim vrijednosnim sadržajima, va¬lja tražiti same osnovne podsticaje političkog djelovanja (ili nedjelovanja) građana, u čemu se ogleda njen neprocjenjiv značaj za ukupne političke i društvene procese.

Sadržaj

1 UVOD 2
2 Zaključak 10
3 Literatura 12
Referentni URL