Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Prava,obaveze i odgovornost kod ugovora o prevozu stvari u medjunarodnom vazdusnom
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Ugovori predstavljaju pravnu supstancu kojom se regulišu obavljanja delatnosti prilikom sklapanja poslova koja se sklapaju između dva preduzeća, preduzeća i radnika i dr. U radu smo se bavili objašnjivanjem pojmova ugovora i kako se oni sklapaju.

Zbog svoje specifičnosti i relativne pojave u novije vreme, ugovor o prevozu stvari vazdušnim saobraćajem je u poslednjih 50 godina zaokružio svoju sadržinu. Kao i ostali ugovori iz ovog opusa i ovaj mora imati svoje bitne elemente, svoju formu, svoje sporedne elemenete. U ovom radu će biti detaljno opisano kako opšti, tako i karakteristični elementi za ovaj ugovor.

SADRŽAJ

1 UVOD - 2 -
2 POJAM I REGULATIVA UGOVORA U PRIVREDI - 3 -
2.1 Vrste - 3 -
3 SPECIFIČNOST UGOVORA U PRIVREDI - 5 -
4 OPŠTI UGOVOR O PREVOZU - 7 -
4.1 Pojam, značaj i karakteristike - 7 -
5 UGOVORI O PREVOZU ROBE - 8 -
5.1 Odnos pošaljioca i prevozioca - 8 -
5.2 Odnos prevozioca i primaoca - 9 -
6 UGOVORI O VAZDUŠNOM PREVOZU ROBE - 11 -
6.1 Međunarodno vazduhoplovstvo - 11 -
6.2 Pojam ugovora - 11 -
6.3 Zaključenje ugovora - 11 -
6.4 Obaveze ugovornih strana - 11 -
6.5 Obeveze pošiljaoca - 12 -
6.6 Vazduhoplovni tovarni list - 12 -
6.7 Vrste šteta - 13 -
6.7.1 Naknada štete - 14 -
6.8 Vazduhoplovno pravo - 15 -
7 ZAKLJUČAK - 16 -
8 LITERTURA - 17 -
9 WEB LITERATURA - 17 -
10 POPIS SLIKA - 17 -
Referentni URL