Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Inovativnost u nastavi gramatike engleskog jezika
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Nastavni program engleskog jezika je koncipiran za realizaciju ovladavanja osnovnim, opštim terminima svakodnevnog engleskog jezika neophodnog za ostvarivanje elementarne konverzacije iz opšteg i elementarnog stručnog engleskog jezika da omogući studentima nadogradnju osnovnih gramatičkih struktura upotrebom složenijih konstrukcija da uvede studente u osnovne strategije integrisanih jezičkih veština - čitanja, slušanja, pisanja, konverzacije, da podstiče aktivno učešće studenata u nastavnom procesu, razvija odgovornosti za sopstveno učenje i napredak u cilju unapređenja veština učenja i saznavanja - podsticanje analize, diskusije, evaluacije, iznošenje stava, kroz dijalog, izgradnju komunikativne tolerancije - da obezbedi solidnu osnovu za nadogradnju znanja i veština za pohađanje Poslovnog engleskog jezika ili drugih naprednih kurseva jezika.
Nastava engleskog jezika u drugom semestru zasnovana je na principima interaktivne nastave i razvijanja interisanih jezičkih veština, kao i podsticanju samostalnog učenja studenata.
Oblici rada u nastavi engleskog jezika su predavanja, vežbe, konsultacije. Tipovi rada mogu biti indivudualni, u parovima, timski, grupni. Nastavne metode koje se primenjuju su eklektičke.

Po završetku nastave engleskog jezika i gramatike engleskog jezika, studenti će biti sposobni da primene osnovne jezičke veštine i tehnike čitanja i razumevanja teksta, ali i slušanja i razumevanja usmenog izlaganja, kao i pisanja kraćih formalnih pisama i radne biografije identifikuju i primene adekvatne gramatičke strukture razumeju, objasne i definišu osnovne leksičke pojmove opšteg engleskog jezika, klasifikuju, sistematizuju, sumiraju ključne informacije iz teksta i primene ih i iskažu svoje mišljenje i stav i adekvatno reaguju u određenim socijalnim situacijama koristeći odgovarajuću leksiku, fraze, kolokacije, diskusione markere.

S A D R Ž A J

UVOD 8
1 Karakteristike engleskog jezika 9
1.1 Razvoj engleskog jezika 9
1.2 Klasifikacija engleskog jezika 12
2 Gramatika engleskog jezika 16
2.1 Struktura gramatike engleskog jezika 18
2.2 Učenje gramatike engleskog jezika 30
3 Inovativnost u nastavi gramatike engleskog jezika 44
3.1 Inovacije u nastavi 44
3.2 Inovativnost u nastavi gramatike engleskog jezika 56
3.3 Digitalne priče kao inovativnost u nastavi gramatike engleskog jezika 70
4 Sprovedeno istraživanje 74
4.1 Cilj istraživanja 74
4.2 Zadatak istraživanja 74
4.3 Hipoteze istraživanja 74
4.4 Tok istraživanja 75
ZAKLJUČAK 77
LITERATURA 78
Referentni URL