Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Komunikacije sa javnošću u međunarodnoj pošti Srbije - master rad
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

1 Međunarodno komuniciranje i oglašavanje

1.1 Komuniciranje u multikulturnom okruženju

Iako mnogi smatraju komunikaciju osnovnim, direktnim menadžerskim oruđem, ona je u stvari jedan od najsloženijih aspekata upravljanja multikulturnom radnom snagom. Bez poznavanja jezičkih nijansi i stilskih razlika, otvaraju se ogromne mogućnosti nesporazuma prilikom komunikacije sa drugima. Komunikacija uključuje mnogo više od reči, i upravo se ti neverbalni simboli komunikacije razlikuju od kulture do kulture. I kao što kod neodgovarajućeg razumevanja reči dolazi do nesporazuma, isto tako i neodgovarajuća upotreba neverbalnih simbola vodi do nesporazuma.

Komunikacija je proces prenošenja ideja, informacija, osećanja i želja kodiranih u simbole. Ti simboli mogu biti izgovoreni, pisani, neverbalni, matematički ili muzički. Kodiranje se odnosi na proces promene informacija u oblik prepoznatljiv drugima. Kultura igra glavnu ulogu u komuniciranju. Pripadnici jedne kulture uglavnom prenose poruke jedni drugima korišćenjem odgovarajućih simbola i modela ponašanja, koji čak i nisu svi na svesnom nivou čovekove ličnosti. Stranci mogu naići na probleme u kodiranju i dekodiranju poruka. Ako malo znamo o drugoj kulturi, verovatno ćemo doći do pogrešnih pretpostavki i interpretacija, naročito o ponašanju stranaca.

Sadržaj

UVOD 3
1 Međunarodno komuniciranje i oglašavanje 3
1.1 Komuniciranje u multikulturnom okruženju 3
1.1.1 Međunarodno poslovno pregovaranje 6
1.1.2 Komunikacija u stavranju međunarodnog imidža 6
1.2 Analiza uticaja kulture 7
1.2.1 Makroanaliza kulture 8
1.2.2 Mikroanaliza kulture 9
1.3 Međunarodni marketing i oglašavanje u multikulturnom okruženju 11
ZAKLJUČAK 17
LITERATURA 17
Referentni URL