Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Nove forme knjiga i deca
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Živimo u vremenu velike smene dominantnih komunikacionih tehnologija. Civilizacija štampane knjige, na kojoj naša društva počivaju već više od petsto godina, zamenjuje se elektronskim ekranom i digitalnom pismenošću: Temelji tzv. Gutenbergove galaksije se ljuljaju, iako vlada gotovo apsolutni privid (na sajmovima knjiga, u izdavaštvu, u bibliotekama) da će ova imperija sa knjigom koja se dodiruje, stavlja pod jastuk, čita u vozu, večno potrajati. Koliko god se insistiralo da je pisana reč ostala na nogama i da joj elektronika i svi ti kompjuterski diskovi ne mogu ništa, sve je jasnije da se nazire prekretnica.

Svaka komunikaciona tehnologija predstavlja ogledalo i izraz kulture u okviru koje je nastala, ali u isto vreme ona u sebi nosi klicu promene i preobražaja te kulture. U istoriji čovečanstva do sada su zabeležene četiri ključne komunikacione paradigme: govor, pismo, štampa i elektronsko komuniciranje. Nove tehnologije i metode za prenos informacija nikada se ne mogu svesti samo na puka tehnička sredstva. Promene u osnovnim načinima komuniciranja i u tehnologiji medija za prenos znanja uvek zakonomerno izazivaju velike promene u svim oblastima društvenog života, u ekonomskoj, duhovnoj i kulturnoj sferi.

Sadržaj

UVOD 3
1 Tradicionalne i nove forme knjiga 5
1.1 Preobražaj knjige 6
1.2 Preobražaj biblioteke 13
1.3 Novi uređaji za čitaje elektronskih knjiga 17
2 Deca i nove forme knjiga 20
2.1 Knjige i psihološki razvoj deteta 22
2.2 Čitanje i mišljenje u doba novih tehnologija 26
2.3 Knjige za decu i obrazovanje putem hiperteksta 36
2.4 Medijska pismenost i medijska kompetentnost dece 43
2.5 Uloga roditelja i pedagoga 52
ZAKLJUČAK 55
LITERATURA 57
Referentni URL