Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Opština Despotovac program razvoja turizma
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Uvod

Republika Srbija raspolaže sa brojnim prirodnim, antropogenim i ambijentalnim resursima i kao takva predstavlja osnovni preduslov za razvoj turizma kao jedan od ključnih razvojnih šansi privrede. Mada iako bogata resursima, oni nisu dovoljno iskorišćeni. Razvoj turizma utiče indirektno na poboljšanje socijalne, društvene, ekonomske, obrazovne, kulturne i druge faktore razvoja jednog društva. Prepoznatljiva karakteristika podneblja i naroda kroz kulturno istorijsko nasleđe iz kojih potičemo, treba da podseti buduće generacije na bogatstvo ranijeg duhovnog i umetničkog stvaralaštva. Očuvana priroda treba da pruži mogućnost za odmor i rekreaciju ali tako da se koristi i sačuva i za buduće generacije. Sve ovo dovodi do poboljšanja opšteg stanja društva pa samim tim i ekonomskog napretka.

Program razvoja turizma opštine Despotovac je zasnovana na prirodnim i kulturnim potencijalima kao što su prirodna bogatstva i kulturno-istorijsko nasleđe čime je opština izuzetno bogata i raznolika. Prirodne lepote kao što su brdsko planinski predeli, rečni tokovi, izuzetno bogatstvo flore i faune i bogato kulturno istorijsko nasleđe zanimljivo za mnoge arheologe, antropologe i kulturologe, predstavlja osnov za izradu strateškog dokumenta, kako bi se sagledala celikupna slika i otvorila mogućnost za objektivno planiranje opštine u pravcu razvoja turizma.


Sadržaj

Uvod 1
Svrha dokumenta 1
Metodološki pristup 2
1 Okvir za razvoj turizma 3
1.1 Strategija razvoja turizma Republike Srbije 3
1.2 Zakon o turizmu 3
1.3 Strategija održivog razvoja Opštine Despotovac 2010 – 2015 4
1.4 Prostorni plan opštine Despotovac 4
2 Turistički potencijali opštine Despotovac 5
2.1 Turističko geografski položaj opštine Despotovac 5
2.2 Istorijat 6
2.3 Prirodne karakteristike područja 7
2.3.5 Infrastruktura 10
2.3.7 Zemljište 16
2.3.8 Šumsko zemljište 18
2.4. Geomorfološki prirodni spomenici 20
2.5 Predeone celine 22
2.6. Kulturno-istorijski spomenici 24
2.7 Društvene karakteristike 25
2.7.4 Prateće delatnosti 29
2.8 Turistički promet 29
2.9 Analiza zainteresovanih strana 29
2.10 Swot analiza 31
3 Strategija razvoja turizma opštine Despotovac 32
3.1 Turističko pozicioniranje opštine Despotovac 32
3.2 Vizija turizma opštine Despotovac 33
3.3 Oblast delovanja i ciljevi razvoja turizma 33
4 Razvoj turističkih proizvoda 35
4.1 Elementi formiranja razvoja turističkih proizvoda 35
4.1.1 Eko turizam 35
4.1.2 Centar za edukaciju 36
4.1.3 Lovni turizam 37
4.1.4 Ribolovni turizam 38
4.1.5 Kulturne manifestacije 40
4.1.6 Sportsko rekreativni turizam 42
4.1.7 Poslovni turizam 43
5 Eko turizam i ekološka valorizacija opštine Despotovac 43
5.1 Razvoj turizma i i zaštita životne sredine 45
5.2 Ekološka valorizacija prostora 48
5.3 Ekološki prioriteti opštine Despotovac 57
5.4 Zaštićena prirodna i kulturna dobra 59
6 Plan konkurentnosti 66
6.1 Programi konkurentnosti 66
6.2 Upravljački model u sektoru turizma 69
7 Marketing plan destinacije Despotovac 71
7.1 Strateški prioriteti 71
7.2 Brendiranje 71
7.3 Internet 73
7. 4 Integrisane marketinške komunikacije 74
7.5 Komunikacione aktivnosti 75
7. 6 Promotivni oblici i materijali 77
7. 7 Praćenje aktivnosti 77
8 Valorizacija turističkih potencijala 78
8.1 Pregled turističkih potencijala 78
8.2 Opis lokacija 92
9. Marketinški plan turističkih proizvoda 95
9.1 Analiza tržišta i ključne strategije 98
9.2 Preporuke za unapređenje ruralnog i ekoturizma 104
10 Zaključci sa predlogom prioriteta 108
Referentni URL