Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Vežbe oblikovanja u motoričkoj aktivnosti
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
УВОД

Људски покрет се дефинише на различите начине. Крајње једноставно одређен, он представља некакво померање (помицање), како појединачних делова тела (сегментарно кретање), тако и комплетног тела у простору. Покрет човека, према томе, је веома сложен феномен који захтева мултидисциплинарни приступ у изучавању.
Деца предшколског узраста су у периоду најинтензивнијег раста и развоја, па је то и период када се средствима физичког васпитања може најефикасније деловати у правцу њиховог правилног развоја, а с друге стране то је и период када најчешће, уколико се не води потребна брига, може доћи до неправилног развоја и појаве појединих телесних деформитета.

Најефикаснија средства у сврси превентивног деловања и санирања негативних утицаја на правилан раст и развој су одговарајуће телесне вежбе, природни облици кретања, као разне форме технички примењених кретања.
Физичко васпитање у предшколском добу представља први степен у систему физичког васпитања из чега произилази његов значај за целокупан развој будуће личности, те му се из тих разлога мора посветити велика пажња.
Ова потреба произилази из чињенице да је овај период доба интензивног психофизичког развоја, односно време изразитог раста, усавршавања говора, логичког мишљења и моторике. У тим годинама развија се коштано-везивни и нервно-мишићни систем, развијају се велике групе мишића, а дете тада научи да хода, трчи, скаче, пење се и слично.

Садржај

1. УВОД 3
2. KAРАКТЕРИСТИКЕ МОТОРИЧКОГ РАЗВОЈА ДЕЦЕ 5
2.1. Млађи узраст од три до четири године 6
2.2. Средњи узраст од четири до пет година 6
2.3. Старији узраст од пет до шест година 7
3. ФИЗИЧКА ВЕЖБА-ОСНОВНО СРЕДСТВО ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 8
4. МИШИЋИ 10
5. ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА 11
5.1. Утицај вежби обликовања на организам детета 12
5.1.1. Утицај вежби обликовања на кости 12
5.1.2. Утицај вежби обликовања на зглобове 13
5.1.3. Утицај вежби обликовања на мишиће 13
5.1.4. Утицај вежби обликовања на моторику у целини 13
5.1.5. Утицај вежби обликовања на централни нервни систем 13
5.1.6. Утицај вежби обликовања на срце и крвоток 14
5.1.7. Утицај вежби обликовања на дисајни систем 15
5.1.8. Утицај вежби обликовања на органе за варење 15
5.1.9. Утицај вежби обликовања на органе за излучивање 16
6. ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ВЕЖБИ ОБЛИКОВАЊА 16
7. ПОСТУРАЛНИ СТАТУС И ВЕЖБЕ ОБЛИКОВАЊА 18
8. ИЗБОР ВЕЖБИ ОБЛИКОВАЊА 19
8.1. Дозирање вежби обликовања 20
9. УЛОГА СПРАВА И РЕКВИЗИТА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ВЕЖБИ ОБЛИКОВАЊА 21
10. ТЕРМИНОЛОШКА ОБЈАШЊЕЊА НАЈЧЕШЋЕ КОРИШЋЕНИХ ПОКРЕТА И СТАВОВА У ВЕЖБАМА ОБЛИКОВАЊА 22
10.1. Почетни ставови и положаји у вежбама обликовања 22
10.2. ИМЕНОВАЊЕ ПОКРЕТА У ВЕЖБАМА ОБЛИКОВАЊА 25
10.2.1. Ручења 25
10.2.2. Ножења 27
10.2.3. Покрети трупом 27
11. Вежбе обликовања за развој раменог појаса и руку 28
11.1. Вежбе обликовања за развој леђних мишића 29
11.2. Вежбе обликовања за развој трбушних мишића 29
11.3. Вежбе обликовања за развој мишића ногу и стопала 30
11.4. Вежбе обликовања у води 30
12. ВАЖНА УПУТСТВА ПРИЛИКОМ ИЗВОЂЕЊА ВЕЖБИ ОБЛИКОВАЊА СА ДЕЦОМ 31
13. ПРОГРАМ ВЕЖБИ ОБЛИКОВАЊА ЗА РАЗВОЈ МИШИЋА 33
13.1. Вежбе обликовања без реквизита 33
13.2. Пример комплекса вежби обликовања општег типа 36
13.2. Вежбе обликовања са реквизитима – обруч 39
13.3. Вежбе обликовања палицом 42
13.4. Вежбе обликовања врећицом 45
13.5. Вежбе обликовања лоптом 48
13.6. Вежбе обликовања вијачом 51
13.7. Вежбе обликовања столицом 54
14. ПРИМЕРИ КРЕАТИВНИХ АКТИВНОСТИ КАО ДЕО МОТОРИЧКОГ ПРОГРАМА 57
15. ЗАКЉУЧАК 67
16. ЛИТЕРАТУРА 69
Referentni URL