Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Analiza troškova životnog ciklusa složenog proizvoda - diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Svaki proizvod ima svoj životni ciklus, odnosno unaprijed utvrđene trajektorije u svom razvojnom putu. Potrebno je naglasiti da su faze životnih ciklusa vrlo često različito prikazivane, ali im je ipak suština ista. U svom razvoju, proizvod ima različitu razvijenost fleksibilnosti i samokontrole, a optimum njihove razvijenosti se postiže u top formi. Za razliku od bioloških sustava, proizvoda, tj.. organizacijski sustavi, mogu ostati u Top formi u dužem vremenskom periodu. Znajući da promjene u dijelu tehnologije stvaraju konkurentsku prednost, one se smatraju stalnim izazovom i nužnošću, koje suvremena proizvoda moraju prihvaćati.

Uspješno upravljanje promjenama tehnologije zahtijeva poseban odnos proizvoda prema promjenama i postojanje određenih kompetentnosti, odnosno sposobnosti tvrtke da realizira te promjene. Samim tim, model životnog ciklusa proizvoda polazi od različitih faza rasta i razvoja sustava, sve do njegove zrelosti. Promjene se dešavaju neovisno od toga da li želimo da se dese ili ne; njihov nastanak je izvan naše moći. Problemi dolaze s promjenama, a promjene dolaze sa rastom. Rasti znači biti u stanju suočiti se s većim, kompleksnijim problemima. Starenje, pak znači da se sposobnost suočavanja s problemima smanjuje. Živi organizmi - bilo da su biljke, životinje ili ljudi - podliježu pojavi nazvanoj životni ciklusi. Organizmi se rađaju, rastu, stare i umiru ... I organizacije odnosno proizvoda imaju životne cikluse isto kao živi organizmi; oni prolaze kroz normalne borbe i teškoće koje prate svaku fazu. Analogija životnih ciklusa proizvoda se susreće u raznim područjima:
- Marketingu,
- Menadžmentu,
- Ekonomiji,
- Međunarodnoj ekonomiji itd..

S A D R Ž A J

UVOD 3
1 Životni ciklus proizvoda 4
1.1 Faze životnog ciklusa proizvoda 4
1.2 Proces rasta proizvoda 6
2 Ekspanzija proizvoda 11
2.1 Strategije oporavka 14
2.2 Strategije kontrakcije 20
3 Razvoj novog proizvoda 23
3.1 Planiranje novog proizvoda 23
3.2 Analiza troškova životnog ciklusa proizvoda 29
ZAKLJUČAK 35
LITERATURA
Referentni URL