Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pojam i razvoj grupne kupovine u svetu i u Srbiji
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Poslednje dve-tri godine u Srbiji će na Internetu definitivno biti obeležene ekspanzijom Web sajtova za grupnu kupovinu (en. Social Shopping). Do ovog momenta pojavilo se preko 20 novih sajtova koji samostalno obezbeđuju novu ponudu (uglavnom) usluga sa popustima od preko 50 odsto. Poslovni model grupne kupovine zasniva se na klasičnoj prodajnoj promociji, odnosno radi se o varijanti advertajzing poslovnog modela gde postoji prodaja mogućnosti za kupovinu usluga po definisanim popustima (prodaje se kupon/vaučer sa naznačenim popustom). Obzirom da je smisao ovog poslovnog modela ostarivanje velikih popusta (preko 50 odsto, često i preko 70 odsto) pri kupovini, jedino se različite usluge sa velikim profitnim marginama mogu nuditi preko Web sajtova za grupnu kupovinu. Najčešći način dolaženja do ponuda usluga koje se nude sa velikim popustima Web sajtovi za grupnu kupovinu obezbeđuju putem ostvarivanja određenog (većeg) broja prodaja kupona sa popustom za određenu uslugu, da bi ta ponuda uspela. Ponuda sa popustom može da bude vremenski ograničena (a ne mora), da bude ograničena brojem prodaja, ali može da bude i neograničena.

Logika prodaje sa velikim popustima preko ovih servisa za kompanije koje nude usluge bi trebalo da bude promocija same ponude kompanije koja daje popust na neku uslugu:

• Konkretna ponuda se javno oglašava i vidi je veliki broj online korisnika
• Online korisnici koji kupe vaučere i isprobaju konkretnu uslugu, ako su zadovoljni uslugu će ponovo koristiti, i/ili će je preporučiti svojim prijateljima, rođacima, poslovnim partnerima…

Sadržaj

UVOD 3
1 Razvoj grupne kupovine u svetu 4
1.1 E-trgovina i internet prodaja 4
1.1.1 Elektronska trgovina (e-commerce) 4
1.1.2 Vrste internet prodaje 5
1.2 Pojam grupne kupovine 10
1.3 Istorija grupne kupovine 11
1.4 Koristi za kupce i prodavce 12
2 Grupna kupovina kao instrument internet marketinga 13
2.1 Tehnike internet marketinga 13
2.2 Grupna kupovina kao tehnika internet marketinga 22
2.3 „Facebook kuponi“ i tržište grupne kupovine 23
3 Stanje grupne kupovine u Srbiji 26
3.1 Sajtovi grupne kupovine u Srbiji 28
3.2 Regulativa u oblasti e-trgovine 29
3.3 Bezbednost korisnika 36
ZAKLJUČAK 38
LITERATURA 39
Referentni URL