Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Pojam i razvoj životnog osiguranja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Ljudskom rodu su oduvek pretile opasnosti koje su ugrožavale njegov život, zdravlje i imovinu. Suočavajući se sa njima, morao je organizovati neku vrstu zaštite od posledica takvih opasnosti ili moguće štete, kako za njega samog, tako i za treća lica. Na temeljima potrebe za sigurnošću i zaštitom, nastalo je osiguranje kao delatnost od izuzetnog značaja za pojedinca i društvo uopšte.

Cilj ovog rada je da opis pojma životnih osiguranja, kao i pomoć u razumevanju potreba za ovakvom vrstom proizvoda. U Republici Srbiji, kao i drugim zemljama u okruženju, ovaj sektor osiguranja, još nije dosegao potreban i zadovoljavajući nivo, i još uvek svest pojedinaca o važnosti životnih osiguranja, nije dovoljno razvijena.

U Srbiji se stanovnici još uvek vode motom „neće valjda“. Ovakvo posmatranje budućnosti direktna je posledica naše istorije i dešavanja u zemlji koja smo preživeli u poslednjih 30ak godina. Uzmimo za primer jedan mladi bračni par, gde je suprug građevinski radnikk koji radi na postavljanju krovova, a supruga prodavac u maloprodaji. Njegovo radno mesto je sezonsko, i u toku građevinske sezone radi 12-16 sati dnevno. Već sa pojavom prvih kiša i jeseni, nema više posla i radi manje popravke i izrade u svojoj radionici. Supruga je, sa druge strane, zaposlena, ali na određeno vreme, u preduzeću koje joj svaka tri meseca produžava ugovor.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Istorijat razvoja životnih osiguranja 2
1.2 Pojam i značaj životnog osiguranja 5
1.2.1 Osnovni zadaci osiguranja 5
1.2.2 Razvojna uloga osiguranja 6
1.3 Pojam životnog osiguranja 7
1.4 Elementi ugovora o životnom osiguranju 10
1.5 Opšti uslovi osiguranja 13
1.6 Trenutna situacija na tržištu 14
1.7 Životno osiguranje kod nas i u svetu 17
1.1 Primeri osiguranja života u Srbiji 22
1.1.1 Osiguranje života na primeru osiguravajuće kompanije „Dunav osiguranje“ 22
1.1.2 Wiener Stadtische” a.d.o. Beograd 31
ZAKLJUČAK 37
LITERATURA 38
Referentni URL