Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Značaj i perspektiva vezane trgovine
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Umesto da sami proizvode sve što im je potrebno za život, ljudi su vrlo rano počeli da razmenjuju robu za robu. Takva razmena robe za robu ili trampa istovremeno predstavlja i prvi početak trgovine. Novac se kao sredstvo razmene pojavio znatno kasnije. Time je trgovinsku razmenu oslobodio je bilateralnih okova i omogućio da se ona obavlja znatno lakše i brže na multilateralnoj osnovi.

U poslednjih tristotine godina vezana trgovina je uvek igrala određenu, ali ne preterano važnu ulogu u svetskoj trgovini. Međutim 60-tih godina 20. veka došlo je do naglog razvoja vezane trgovine u odnosima zapadnih zemalja sa socijanističkim zemljama istočne Evrope. U dugoročnim industrijskim i komercijalnim sporazumima o saradnji vezanim za transfer tehnologije u socijalističke zemlje često su predviđane obaveze kontra isporuka sa ciljem da se obezbedi uravnotežena trgovinska razmena i ispunjenje planskih obaveza u tim zemljama. Prelaskom socijalističkih zemalja na tržišnu privredu nestale su stare forme vezane trgovine, ali su u istočnoj Evropi počeli da se razvijaju novi oblici vezane trgovine.

SADRŽAJ

I. UVOD ............................. 3
II. VEZANA TRGOVINA - NAJRAZVIJENIJA FORMA TRGOVINE U MEĐUNARODNOJ RAZMENI ............ 4
2.1. Vrste vezane trgovine ........ 9
2.2. Vezana trgovina smanjuje poterbu za gotovinom ........... 16
2.3. Uloga vezane trgovine u internacionalizaciji poslovanja ... 18
2.4. Azijska iskustva u vezanoj trgovini ........ 24
2.4.1. Malezijsko iskustvo u vezanoj trgovini .... 24
2.4.2. Primeri vezane trgovine u privatnom sektoru .... 24
2.4.3. Uticaj vezane trgovine na privredu ...... 25
III. OFF SET ARANŽMANI KAO PERSPEKTIVA VEZANE TRGOVINE U SVETU ...... 27
3.1. Egzaktne forme offset trgovine na primeru Sjedinjenih Američkih Država ..... 27
3.2. Offset kao rešanje u zonama slobodne trgovine ...... 30
IV. ZAKLJUČAK ............32
Referentni URL