Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Švajcarska - maturski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Ako bi Švajcarska mogla da se opiše sa nekoliko reči onda bi to izgledalo ovako: jedinstvo raznovrsnosti, večita neutralnost, banke, satovi, čokolade i sirevi. Ovih nekoliko pojmova je sasvim dovoljno da bi svako mogao prepoznati o kojoj zemlji je reč.
Švajcarska je teritorijalno mala zemlja, jedna od najmanjih u Evropi. Zauzima površinu od 41.293 kilometara kvadratnih. Dvadeseti deo švajcarske teriotorije je još uvek pokriven lednicima, dok je približno četvrtina teritorije neproduktivna. Prosečna nadmorska visina ove zemlje iznosi 1367 metara. najviša tačka je vrh Difur, na masivu Monte Rosa, koji doseže visinu od 4634 metara, a najniža tačka leži na obali jezera Mađore na 193 metara nadmorske visine. Iako je mala zemlja Švajcarska se graniči sa pet suseda sa ukupnom dužinom granice od 1881.5 km, sa Italijom 741.3 km, sa Francuskom 571.8 km, sa Nemačkom 362 km, sa Austrijom 164.8 km i sa Lihtenštajnom 41.1 km. Švajcarska je bez direktnog izlaska na more i s obzirom na protezanje po geografskoj dužini, pripada srednjeevropsokoj časovnoj zoni.

Sadržaj

I – Uvod 3
I I – Prirodne odlike 4
1. Reljef 4
2. Klima 5
3. Hidrografija 6
3.1. Reke 6
3.1.1. Rajna 6
3.1.2. Rona 7
3.1.3 Tesin 7
3.2. Lednici i jezera 7
3.2.1. Ženevsko jezero 7
3.2.2. Bodensko jezero 8
4. Biljni i životinjski svet 8
4.1. Biljni svet 8
4.2. Životinjski svet 9
5. Prirodna bogatstva 9
I I I – Stanovništvo i naselja 10
1. Istorijski razvoj 10
2. Državno uređenje 11
3. Demografske karakteristike 12
3.1. Prirodni priraštaj 12
3.2. Gustina naseljenosti 12
4. Struktura stanovništva 13
4.1. Polna struktura 13
4.2. Nacionalna struktura 13
5. Jezik 13
6. Religija i kultura 14
IV – Privreda 16
1. Poljoprivreda 16
2. Stočarstvo 17
3. Šumarstvo 18
4. Industrija 18
5. Energetika 18
6. Rudarstvo 19
7. Saobraćaj 19
7.1. Drumski saobraćaj 20
7.2. Železnički saobraćaj 21
7.3. Vodeni saobraćaj 21
7.4. Vazdušni saobraćaj 21
8. Trgovina i bankarstvo 21
9. Turizam 22
V – Zaključak 23
VI – Literatura 24
Referentni URL