Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uloga i značaj obveznica kao izvora dugoročnog finansiranja - Diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Odluka o finansiranju je izuzetno važna zbog pronalaženja najpovoljnijeg načina finansiranja, a po pravilu se donosi nakon obimne analize svih relevantnih faktora. Značaj ove odluke utoliko je veći ako se radi o dugoročnom finansiranju koje, zbog nemogućnosti predviđanja budućih kretanja na tržištu, sa sobom nosi i dosta veći rizik. Prilikom samog donošenja, potrebno je dati odgovor na nekoliko bitnih pitanja:
o koliki iznos sredstava je potrebno pribaviti,
o na koji način pribaviti ta sredstva i
o da li ih pribaviti na dugi ili kratki rok.
U zemljama sa razvijenim finansijskim tržištima jedan od najčešćih načina dugoročnog finansiranja jeste upravo putem emisije obveznica. Za ovaj oblik finansiranja odlučuju se različiti privredni subjekti. Prije svega to su preduzeća, banke ili druge organizacije koje na taj način prikupljaju sredstva za finansiranje poslovanja, refinansiranje ili investiranje u vlastiti rast i razvoj. Izdavanjem obveznica do sredstava se dolazi mnogo jeftinije nego što je to slučaj sa bankarskim kreditima. Pored njih, obveznice mogu da emituju i različiti nivoi državne vlasti, obično radi finansiranja određenih kapitalnih investicija, infrastrukturnih projekata ili pokrića budžetskih deficita. Zbog sigurnosti isplata po osnovu njih, ove obveznice smatraju se najsigurnijim instrumentima na tržištu kapitala.


S A D R Ž A J

UVOD
1. OBVEZNICE KAO INSTRUMENTI DUGA
1.1. Pojam i karakteristike obveznica…………………………………………………………… 5
1.2. Vrste obveznica……………………………………………………………………………….7
1.2.1. Državne obveznice……………………………………………13
1.2.1.1. Obveznice državnog trezor………………………………………………………….15
1.2.1.2. Municipalne obveznice – obveznice lokalnih vlasti……………………………… .16
1.2.2. Obveznice preduzeća…………………………………………………17
1.2.3. Međunarodne obveznice………………………………………………… .18
1.2.3.1. Strane obveznice………………………………………………….18
1.2.3.2. Evroobveznice………………………………………………………………………19
2. FINANSIRANjE PUTEM EMISIJE OBVEZNICA
2.1. Tehnologija emitovanja obveznica………………………………………………………….21
2.2. Analiza obveznica………………………………………………………… .25
2.2.1. Analiza vrijednosti obveznica………………………………………………………… .25
2.2.2. Analiza prinosa investitora u obveznice……………………………………………… .28
2.3. Rizici ulaganja u obveznice…………………………………………………………………29
2.4. Moguće strategije sa obveznicama………………………………………………………….32
2.5. Rangiranje (rejting) obveznica………………………………………………………………33
2.6. Inovacije na tržištu obveznica……………………………………………………………….37
2.7. Prednosti i nedostaci finansiranja putem emisije obveznica……………………………… 39
3. OBVEZNICE NA TRŽIŠTU REPUBLIKE SRPSKE
3.1. Trgovanje obveznicama na Banjalučkoj berzi………………………………………………42
3.2. Obveznice Grada Banja Luka……………………………………………………………….47
3.3. Obveznice Republike Srpske – stara devizna štednja……………………………………….51
3.4. Obveznice MKD Sinergija plus d.o.o. Banja Luka…………………………………………54
ZAKLjUČAK
PRILOZI
LITERATURA
INDEKS POJMOVA
Referentni URL