Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Počeci likovnog stvaralaštva u Doboju - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Za razvoj umjetnosti i kulture uopšte u Republici Srpskoj najznačajniju ulogu imaju ustanove kulture ali i svi drugi subjekti opredijeljeni za kulturno-umjetničko stvaralaštvo. Ministarstvo prosvjete i kulture, u okviru svojih nadležnosti, obezbjeđuje sredstva za rad i podršku kulturnih programskih aktivnosti republičkih ustanova kulture, kojima je osnivač Vlada Republike Srpske (Muzej Republike Srpske, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Narodno pozorište Republike Srpske, Dječije pozorište Republike Srpske, Kinoteka Republike Srpske, Specijalna biblioteka za slijepa i slabovida lica Republike Srpske, Spomen-područje Donja Gradina i Arheološki muzej „Rimski municipium“ Skelani), kao i sredstva za rad i podršku realizacije kulturnih programskih aktivnosti republičkih ustanova kulture planiranih budžetom, sredstva za podršku i kulturne programske aktivnosti matičnih i opštinskih ustanova kulture (matične biblioteke Republike Srpske u Trebinju, Istočnom Sarajevu, Foči, Bijeljini, Prijedoru, Doboju i Zvorniku; matični muzeji Republike Srpske u Trebinju, Doboju i Prijedoru), te sredstva za podršku i kulturne programske aktivnosti ostalih kulturnih subjekata, u skladu sa Pravilnikom o sufinansiranju javnih potreba u kulturi Republike Srpske. Jednom godišnje raspisuje se konkurs za sufinansiranje projekata iz pozorišne, likovne, izdavačke, muzičke i muzičke-scenske djelatnosti, književnih manifestacija i izvornog narodnog stvaralaštva. Određena sredstva izdvajaju se i za film, odnosno najznačajnije filmske festivale u Republici Srpskoj. Osim ovog, Ministarstvo prosvjete i kulture godišnje raspisuje i Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću.

Razvoj Doboja je nezamisliv bez razvoja kulture i umjetnosti. U nekoliko proteklih godina izvršena su veoma značajna ulaganja kako u infrastrukturu objekata u kojima su smještene ustanove kulture tako i u razvoj i promociju kulturnih sadržaja u većim centrima kulture, ali i onim manje bogatim kulturnim životom. Jedan od naših osnovnih ciljeva, ugrađenih i u Strategiju razvoja kulture Doboja, upravo jeste decentralizacija, upućivanje na naše opštine kojima su manje dostupni kvalitetni kulturni sadržaji.

Cilj Ministrstva prosvjete i kulture je uskladiti domete institucija kulture Doboja, koje bilježe više nego respektabilne rezultate, sa sredstvima koja će im ubudeće biti obezbijeđena budžetom. Moramo biti svjesni globalne finansijske krize ali i njenog prolaznog karaktera. Vjerujemo da će tokom narednih godina doći do značajnog poboljšanja u Doboju.

S a d r ž a j :

1. Uvod 2

2. Početci likovnog stvaralaštva u Doboju 3

3. Umjetnčka galerija . 5
3.1. Zadatci likovne galerije i svrha njenog djelovanja 6
3.2. Kratak istorijat likovne galerije 7
3.3. Sedamnaesto aprilski likovni salon, izložbe 7

4. Dobojski likovni salon (nastavak tradicije umjetničke galerije) . 13
4.1. 14. Likovni salon u Doboju 15

5. Izložba likovne radionice „Tvrđava – Doboj 2011“ 18

6. Vajarstvo 21

7. Arhtekture . 27

8. Slikarstvo . 29

9. Zaključak . 31

10. Literatura 32
Referentni URL