Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Metode vaspitno-obrazovnog rada u metodici upoznavanja okoline - Diplomski
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Metodiku definišu kao didaktičku disciplinu, pedagošku disciplinu i teoriju o vaspitanju i obrazovanju u određenoj nastavnoj oblasti.
Mi je možemo definisati na sledeći način: „Metodika je pedagoška disciplina koja se bavi zadacima i organizacijom vaspitno-obrazovnog rada u okviru pojedinih nastavnih predmeta. Ona proučava istorijat nastavnog predmeta, njegovu vaspitno-obrazovnu vrednost, određuje zadatke predmeta u odgovarajućoj pedagoškoj ustanovi, kako se ostvaruju i konkretizuju pojedini didaktički principi, govori o nastavnim metodama pružanja, odnosno usvajanja znanja i metodama utvrđivanja i proveravanja znanja, navika i veština; upoznaje se nastavnim sredstvima i načinima njihovog pribavljanja i korišćenja.“
Upoznavanje okoline kao i druge oblasti jedino su u programu izdvojeni kao posebne celine. U praktičnom radu, ne može postojati oštra podela na oblasti vaspitno-obrazovnog rada. Metodika upoznavanja okoline je neodvojiva od prakse.
Metodika upoznavanja okoline je najviše povezana sa predškolskom pedagogijom, koristeći se opštim principima i metodama rada sa predškolskom decom. Povezana je i sa istorijom pedagogije, metodologijom, komparativnom pedagogijom i ostalim metodikama vaspitno-obrazovnog rada (razvoj govora, likovno, fizičko, muzičko, razvijanje početnih matematičkih pojmova).

SADRŽAJ
SADRŽAJ 3
UVOD 4
1. CILJ I ZADACI METODIKE UPOZNAVANJA OKOLINE 5
2. VASPITNO-OBRAZOVNI SADRŽAJ 7
3. METODE VASPITNO-OBRAZOVNOG RADA U METODICI UPOZNAVANJA OKOLINE 11
3.1 Otkrivačka metoda 12
3.2 Problemska metoda 14
3.3 Verbalna metoda 16
3.4 Pokazivačka metoda 18
ZAKLJUČAK 20
Referentni URL