Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Godišnji izvještaji vs. finansijski izvještaji - ij
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
U ovom diplomskom radu su izložene osnovne karakteristike godišnjeg izvještaja kao izvještaja koji daje objektivan prikaz poslovanja pravnog lica i njegov položaj, uključujući opis glavnih rizika i neizvjesnosti sa kojima se suočava i mjera preduzetih na zaštiti životne okoline, te finansijskih izvještaja koji predstavljaju struktuirani prikaz finansijskog stanja i transakcija izvršenih od strane pravnog lica, putem kojih se obezbjeđuju informacije koje poslije stoje na raspolaganju velikom broju korisnika za donošenje poslovnih odluka.
Ovaj rad je koncipiran tako da postepeno vodi čitaoca od samih definicija godišnjeg i finansijskog izvještaja, pa do praktičnog primjera u kome je izvršena anliza jednog godišnjeg izvještaja i dat kraći kritički osvrt na trenutno stanje u BiH po pitanju ove oblasti. Predmet rada je da na jednostavan i razumljiv način pokušam da objasnim osnovne karakteristike godišnjeg i finansijkog izvještaja, stavke koje bi ovi izvještaji trebali da sadrže i njihov međusobni odnos.
Cilj rada je da pretražujući dostupnu i relevantnu literaturu, pokušam da dođem do aktuelnih informacija koje su vezane za ovu oblast. Pretraživanje sam počela pretraživanjem internet stranica, kako bih se malo više uputila u datu oblast, a zatim sam to proširila pretraživanjam literature i stručnih časopisa koji su dostupni u biblioteci Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.


S A D R Ž A J:

1. .UVOD 4
2. .POJAM GODIŠNJEG I FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA 6
3. .GODIŠNJI IZVJEŠTAJI 8
3.1. Zakonski propisi o godišnjim izvještajima u BiH 8
3.1.1. Zakon o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine 8
3.1.2. Zakon o računovodstvu i reviziji Republike Srpske 11
3.1.3. Zakon o računovodstvu i reviziji Brčko distrikta 12
3.2. Zakonski propisi o godišnjim izvještajima u zemljama u okruženju 13
3.3. Uloga menadžmenta u sačinjavanju izvještaja 18
3.4. Sadržaj godišnjih izvještaja 20
3.4.1. Obavezni dijelovi godišnjeg izvještaja 20
3.4.2. Šta bi godišnji izvještaj trebao još da sadrži 22
4. .FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI 26
4.1. Set finansijskih izvještaja 29
5. .GODIŠNJI IZVJEŠTAJ BH TELECOM-a ZA 2010. GODINU 35
5.1. Godišnji izvještaji i praksa u BiH 44
6. .ZAKLJUČAK 46
7. .LITERATURA 48
Referentni URL