Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Zaštita na radu u službi psihijatrije
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Zaštita na radu u službi psihijatrije može se ostvariti samo pažljivom kontrolom svih opasnosti koje postoje u radu i koje se mogu pojaviti tokom radnog vremena. Za efikasnu zaštitu potrebno je prepoznati opasnost, predvidjeti je, preduprijediti i spriječiti. Služba psihijatrije je po opisu posla mjesto gdje je osoblje svakodnevno izloženo ne samo stresu, već i realnoj opasnosti po život od strane pacijenata koji su često nasilni, agresivni I neuračunljivi.


Sadržaj

UVOD 3
1 Zaštita na radu u službi psihijatrije 4
2 Zaštita od infekcija 4
3 Rutinske mjere zaštite u službi psihijatrije 5
4 Vanredne mjere zaštite u službi psihijatrije 6
5 Primjer vanrednih mjera 7
6 Postupci 8
7 Mjere zaštite od bolničkih infekcija 9
8 Postupci 9
ZAKLJUČAK 10
LITERATURA 11

Referentni URL