Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Saobraćajna sredstva drumskog saobraćaja
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Veliki broj proizvoda bio bi bezvredan da ne postoji razvijena transportna mreža.Transportne troškove ne treba gledati kao prepreku rastu produktivnosti, već obrnuto: oni povećavaju produktivnost privrede jer utiču na specijalizaciju lokacije proizvodnje. Razvoj saobraćaja podstiče prostornu interakciju preko specijalizacije lokacija jer ona zahteva poboljšanje transporta kako bi se povezala mesta proizvodnje i mesta potrošnje. Sve to za posledicu ima modernizaciju saobraćaja i rast produktivnosti i efikasnije korišćenje kapitala.

Saobraćaj predstavlja raznoliki i složen sistem transportnih sredstava koje su ljudi i priroda podarili čovečanstvu, povezujući prostorno vremenski ljude, gradove kulture. Saobraćaj je uvek bio jedano presudnih faktora za realizaciju ciljeva željenog ekonomskog, društvenog i kulturnog razvoja pojedinih zemalja, regiona i naroda. Transportnu revoluciju, koja je u toku i koja po svojim efektima može da se poredi sa industrijskom, obeležavaju procesi deregulacije, partnerstva saobraćajnih vidova,slobodan izbor prevoznika i prevoznog puta, harmonizacija transportnih propisa, ubrzan razvoj transporta sa tendencijom da se željeni transport obavi poštujući zahteve u pogledu ekonomičnosti, kvaliteta, bezbednosti, pouzdanosti i komfora.

SADRŽAJ

UVOD....................3
1.VRSTE SAOBRAĆAJA.................4
2.DRUMSKI SAOBRAĆAJ..................................5
2.1.Podela i karakteristike drumskog saobraćaja........8
2.2.Najvažniji elementi drumskog saobraćaja............9
3. DEFINICIJE I PODELE VOZILA.............10
3.1.Podela drumskih vozila..........10
3.2. Drumska vozila..............................11
ZAKLJUČAK.................................................16
LITERATURA...................................17
Referentni URL