Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Saradnja fudbalskog saveza Srbije sa državnim i međunarodnim organima
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Problem nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama prisutan je u svim evropskim državama, a svaka od tih država trudi se da propiše primenu što delotvornijih preventivnih i represivnih mera kako bi se nasilje povezano sa sportom i sportskim priredbama iskorenilo, ili makar svelo na podnošljivu meru. U Srbiji ima izuzetno mnogo uzroka socijalne, ekonomske i političke prirode koji utiču na pojavu i intenziviranje protivpravnih ponašanja povezanih sa sportom, a najvećim delom ti uzroci predstavljaju nasleđe iz devedesteih godina XX veka kada su ratno okruženje, ekonomska kriza i politička nestabilnost doprineli urušavanju zdravog sistema društvenih vrednosti i ohrabrivanju nasilničkog i kriminalnog ponašanja.

Osim toga, pravna nesigurnost koja je dobrim delom plod nedovršene i do nepreglednosti produžene tranzicije, takođe doprinosi bojazni da država primenom mnogobrojnih propisa neće moći da se izbori sa problemima protivpravnog ponašanja u sportu. Dosadašnji neuspeh u primeni učestalo menjanih i dopunjavanih propisa namenjenih kazneno pravnoj zaštiti sporta pokazuje da je propise mnogo lakše doneti nego pravilno i dosledno primeniti. Ishitreno donošenje raznovrsnih zakona, bez sagledavanja mogućnosti njihove primene u praksi i preširoka kazneno pravna represija bez jasnih kriterijuma koji bi omogućili usklađenost krivične i prekršajne reakcije države, jedan je od faktora koji su uticali na male efekte primene kazneno pravnog mehanizma zaštite sporta u Srbiji.

Sadržaj

UVOD 3
1 Nasilje na fudbalskim utakmicama 4
2 Nacionalni i međunarodni pravni okvir 5
3 Saradnja FSS, policije i međunarodnih fudbalskih organizacija 7
ZAKLJUČAK 13
LITERATURA 15
Referentni URL