Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Struktura i organizacija školske biblioteke
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

1. 1. Biblioteka – pojam, definicija, zadaci i tipologija

Soba bez knjiga je kao tijelo bez duše. Ciceron

Riječ biblioteka dolazi do grčkog „biblion“ (a Grci su ovaj pojam možda preuzeli od Feničana čija se luka preko koje se transportovao papirus zvala Byblos) sa značenjem knjiga, knjižica, što u s!oženici prelazi u pridjev knjižni i theke - kovčeg, škrinja, pretinac, ormar (kasnije u latinskom preuzeta u obliku theka).
Etimološki, biblioteka je značila uređenu zbirku knjiga i u tom je značenju ušla u većinu evropskih jezika u različitim izvođenjima.

Još od najranijih vremena biblioteke su imale organizovan smještaj građe, pravila čuvanja i korištenja. U Karejskom tipiku svetog Save iz 1199.godine propisana su pravila čuvanja knjiga. Sa razvojem civilizacije rastao je i broj pisanih dokumenata. Potreba za odgovarajućim smještajem i načinima brzog i lakog pronalaženja traženih dokumenata, vremenom je uticala na porast broja i vrsta biblioteka.
Na latinskom jeziku termin bibliotheca uporebljavao se i u naslovima starih časopisa sve do 17. vijeka i imao je značenje bibliografija.

Sadržaj

UVOD 2
1 Biblioteka – pojam, definicija, zadaci i tipologija 2
1.1 Kratka historija biblioteka 5
2 Struktura i organizacija školske biblioteke 6
2.1 Školska biblioteka 6
2.2 Školski bibliotekar 10
2.2.1 Kompetencije školskog bibliotekara 11
2.2.2 Etički kodeks bibliotekara Bosne i Hercegovine 14
2.2.3 Finansiranje, pravni propisi i mreže 16
2.3 Školska biblioteka JU „Prva osnovna škola“ Bosanska Krupa 16
3 Radionica u školskoj biblioteci – primjer iz prakse 22
3.1 Biće iz čarobne kutije 22
4 Umjesto zaključka – osvrt na budućnost školskih biblioteka 25
5 Literatura: 26
Referentni URL