Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Supervizija timskog rada
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Kako je u to vreme bila naglašena uloga agencija u procenjivanju problema i potreba ljudi, postao je očigledan zahtev da je za dobru procenu i pružanje pomoći potrebno obezbediti trening i praksu volontera pod vođstvom veštih supervizora, koji su u to vreme bili iskusniji radnici u agencijama. Prema tome, supervizija je u tom periodu bila fokusirana na razvoj veština potrebnih za identifikaciju i klasifikaciju problema i potreba ljudi. Supervizija timova u socijalnom radu je kod nas tek u začetku. U kontekstu razvoja novih i unapređenja postojećih delatnosti, strukturirani tematski pregled literature uvek ima veliko značenje.

Stoga se cilj ovog rada i odnosi na razmatranje značenja i obeležja timskog rada i supervizije timova, kako iz perspektive stručne literature, tako i iz perspektive prakse u superviziji timova. Stoga, u radu su timski rad i supervizija timova stavljeni u odnos prema radu, odnosno superviziji pojedinaca i grupa. Kako bi se što iscrpnije prodiskutirale specifičnosti supervizije timova, posebna pažnja posvećena je razlozima za njeno uspostavljanje. U tom smislu krajnja svrha ovog rada odnosi se na podsticanje organizacija u socijalnom radu da timsku superviziju počnu razumevati kao važan deo organizacionog razvoja, a ne da joj pribegavaju samo onda kad se pojave ozbiljni problemi u odnosima ili timskom postignuću.


Sadržaj

UVOD 3
1 Timska supervizija i efikasnost timova 4
2 Timska supervizija 8
3 Analiza delovanja tima 10
ZAKLJUČAK 12
LITERATURA 13
Referentni URL