Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Upravljanje ljudskim resursima u fudbalskom klubu Zeta - Golubovci
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

U literaturi se nailazi na različite pojmove menadžmenta, a najčešće da je to "nauka o upravljanju", "veština upravljanja", "proces upravljanja", dok neki smatraju da je to "filozofija upravljanja". Menadžment u sportu obezbeđuje funkcionisanje celokupnog sistema sportske organizacije, prevodeći je iz jedne niže u željenu višu poziciju, uz dominantno uvažavanje generalnih ciljeva sporta i sportske organizacije, visoko vrednujući sve humane i pozitivne tekovine, sadržane u teoriji i filozofiji sporta.

U sportskoj organizaciji menadžment, u širem smislu, osigurava integralnost svih procesa koji su relevantni za upravljanje procesima i funkcijama, sa generalnim ciljem, da se stvorene ideje transformišu u uspešnu operacionalizaciju ciljeva. U užem smislu, sportski menadžment predstvlja roces predviđanja, planiranja, organizovanja, rukovđenja, osiguravanja kadrovske politike i koontrole ljudskih, materijalnih i finansijskih i drugih organizacionih resursa sportske organizacije.

Konkretno, sportski menadžment predviđa sportski razvoj, planira opšte poslove u oblasti sporta, organizuje resurse, procese i funkcije ostvaruje politiku razvoja ljudskih resursa, organizuje poslovnu funkciju, obezbeđuje komunikaciju i koordinaciju, kontroliše procese i eliminiše destruktivne konflikte. U sportskom menadžmentu, najvažniji resurs je sportista kao i njegov trener uz određene grupe ljudi koje donose vrlo važne odluke za razvoj sportske organizacije i postizanje visokih sportskih vrednosti.

Sadržaj

UVOD 1
1.1 Fudbalski klub Zeta 2
1.2 Stručni štab FK Zeta 3
1.3 Upravljanje ljudskim resursima u FK Zeta 4
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 12
Referentni URL