Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Uticaj imidža na spoljnu politiku BiH
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
UVOD

Mnogobrojna istraživanja na polju marketinga u posljednja tri desetljeća imala su za temu imidž zemlje. Razlog tomu je prvenstveno porast svjesnosti o velikoj ulozi imidža zemlje kao izvora konkurentskih prednosti u vremenu globalizacije na svjetskom nivou. Uključujući se u savremene tokove međunarodnog poslovanja, mnoge zemlje dobijaju na svom ugledu upravo zahvaljujući izvrsnosti proizvoda koji iz njih dolaze ili pak zahvaljujući visokom nivou znanja iz pojedinih područja kojima zemlja raspolaže. U okolnostima kad postoje oskudna ili pak nikakva predznanja o zemlji, nastoji se formirati imidž temeljen na nekim drugim informacijama iz ekonomskog, političkog, kulturnog razvoja zemlje ili informacijama o ljudima, historiji, kulturi i sl. S druge strane, brojna istraživanja pokazuju da imidž zemlje utiče u velikoj mjeri na kupčevu procjenu proizvoda u procesu kupovine. Ime brenda kao i njegove osobine u većini slučajeva nisu više presudni faktori u donošenju odluka o kupovini. Sve značajniju ulogu ima “made in”.

“Made in” Njemačka ili “made in” Japan može zasigurno doprinijeti povećanju vrijednosti postojećeg proizvoda u svijesti kupca ali i olakšati put novih proizvoda do kupaca ili obratno. Stoga je ovo postao čest način na koji kupci procjenjuju ne samo proizvode koji su već prisutni na tržištu već i brojna istraživanja naglašavaju ulogu koju “made in” ima na kupčevu procjenu novih proizvoda o kojima ima malo ili nimalo prethodnog znanja. U slučaju proizvoda koji dolaze iz manje razvijenih zemalja i zemalja o kojima postoji oskudno prethodno znanje na globalnom tržištu te koje nemaju uspostavljen imidž zemlje preporučuje se razvijanje tzv. “kišobran strategije”, kojom se nastoje kombinirati brojni pozitivni aspekti u namjeri da se komunicira sa zemljom kao poželjnim brendom. Takvom strategijom nastoje se kombinirati svi pozitivni efekti da bi se u cjelokupnom presjeku ostavio dojam poželjnog brenda.

Sadržaj

UVOD 3
1 Imidž BiH 5
2 Prioriteti spoljne politike BiH 7
3 Imidž BiH i spoljna politika 9
ZAKLJUČAK 11
LITERATURA 13
Referentni URL