Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Formiranje deoničarskog društva
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Sadržaj :

UVOD 1
1.1 Formiranje deoničarskog društva 2
1.2 Osnivačka skupština deoničarskog društva 4
ZAKLJUČAK 8
LITERATURA 11


UVOD

Prema ZPD, deoničarsko društvo (D.D.) je privredno društvo, čiji je osnovni kapital podeljen na deonice. Deoničko društvo može biti osnovano od strane jednog ili više osnivača, koji su obavezno deoničari tog deoničkog društva. Inače, deoničko društvo predstavlja oblik preduzeća, koji je najpovoljniji za velike poslovne organizacije, a to su ujedno i organizacije 21. veka.

Deonica (akcija) je hartija od vrednosti, na kojoj je naznačen deo kapitala akcionarskog društva, koji je prilikom osnivanja društva određen kao jedinica udela pojedinca. Ta jedinica udela je nominalna vrednost deonice. Deonice deoničarskog društva su dematerijalizovane, nedeljive i glase na ime. One su takođe neograničeno prenosive, osim u slučajevima utvrđenim statutom usklađenog sa Zakonom. Prema članu 194. stavu 3. ZPD deonica sadrži prava na učešće u :
1) upravljanju deoničkim društvom;
2) raspodeli dobiti;
3) deobi imovine preostale nakon stečaja ili likvidacije deoničkog društva.

Deoničarsko društvo može emitovati deonice različitih klasa i različitih nominalnih vrednosti, te s obzirom na to deonice iste klase sadrže ista prava. Deoničar, kao osnivač ili jedan od osnivača deoničkog društva, učestvuje u radu i odlučivanju skupštine deoničkog društva lično ili putem punomoćnika. Sa aspekta karaktera vlasništva nad imovinom jednog privrednog subjekta, u savremenim i razvijenim tržišnim privredama postoji veliki broj organizacionih formi i oblika putem kojih se vrši osnivanje i rad privrednih subjekata. Najznačajniji oblici, u okviru društvenog, zajedničkog vlasništva, su svakako deoničarska i suvlasnička društva
Referentni URL