Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Izvršavanje platnog prometa sa inostranstvom
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
SADRŽAJ

1.Uvod 3
2.INSTRUMENTI PLAĆANJA U MEĐUNARODNOM PLATNOM PROMETU 4
2.1. DOZNAKA 4
2.2.MENICA 5
2.3.ČEK 7
2.4. DOKUMENTARNI AKREDITIV 9
2.5. INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA OD RIZIKA NEIZVRŠENJA OBAVEZA UGOVORNIH STRANA 11
3. ZAKLJUČAK 131.Uvod

Bezgotovinski platni promet, odnosno sva plaćanja, lnaplaćivanja i prenosi sredstava, vrše se preko:
deviznih računa rezidenata ( preduzeća i preduzetnika), otvorenih kod banaka koje imalu ovlašćenje NBS za obavljanje poslova platnog prometa sa inostranstvom
tekućih stedstava domaćih poslovnih banaka (ovlašćenih kod NBS), otvorenih kod banke u inostranstvu – nostro računi, i
tekućih računa stranih banaka, otvorenih kod ovlašćenih domaćih banaka – loro računi

Sva plaćanja, naplaćivanja i prenosi sredstavaobavljaju se posredstvom pomeenutih b anaka, putem instrumenata plaćanja (uz primenu međunarodnih pravila i standarda iz područja bankarstva) kao i uz korišćenje naloga platnog prometa sa inostranstvom.
Referentni URL