Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Centralna banka - nezavisnost i samostalnost
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Sadržaj

• Uvod......................................................................3
• Funkcije Centralne banke...........................................5
• Konjukturni privredni i politički ciklusi............................8
• Odnos vlade i Centralne banke..................................14
• Monetarna obaveza i uloga institucija……………………….…..19
• Odnos centralne vlasti i zakonodavne vlasti……………...….22
• Odnos sudske vlasti i Centralne banke…………………….…….24
• Zaključak..............................................................26Uvod


Centralna monetarna ustanova prema svom poslovnom obeležju jeste emisiona banka ili banka banaka. Njena uloga, funkcija i odgovornost u domenu kreditno-monetarne, emisione, devizne politike i regulisanja novčane mase izvodi se iz prava i ovlašćenja koje njeni osnivači (najčešće država) prenose na nju kao monetarnu instituciju. S obzirom na pravo centralne monetarne ustanove da određuju ukupnost odnosa u monetarno-kreditnoj sferi, ona uvek ima i određenje nacionalne banke, koju nacionalnu pripadnost ističe i u svom nazivu.
Pored niza zajedničkih obeležja, širina uticaja odnosno ovlašćenja centralne banke kao monetarne ustanove bitnije se ne razlikuje između pojedinih država. Širina ingerencija centralne monetarne ustanove je uglavnom u tesnoj vezi sa razvijenošću ukupne i finansijske infrastrukture. Tamo gde je finansijski mehanizam u manjoj meri razvijen, veći je uticaj emisione banke i u poslovima kreditiranja krajnjih korisnika, kreditiranja države, uređenja odnosa na finansijskom tržištu i dr. Sasvim je obratna situacija u slučaju široko razvijene finansijske infraukture. U tom slučaju centralna monetarna banka najveći deo svoje intervencije posvećuje emisionom mehanizmu, odnosno kreditno-monetarnom regulisanju novca i kredita u opticaju.
Referentni URL