Gotovi Seminarski Diplomski Maturalni Master ili Magistarski

Puna verzija: Novac 2
Trenutno pregledate Lite verziju foruma. Pogledajte punu verziju sa odgovarajućim oblikovanjima.
Sadržaj

UVOD 3
1.1 Metalni novac 4
1.1.1 Žiralni novac 5
1.1.2 Funkcije novca 6
1.1.3 Novac kao mera vrednosti 6
1.1.4 Novac u funkciji sredstva prometa 7
1.1.5 Novac kao blago 8
1.1.6 Novac kao svetski novac 9
1.2 Novac kao specifična roba banaka 10
1.2.1 Međusobno uslovljen razvoj novca i banaka 10
1.2.2 Definisanje novca 11
1.2.3 Koncept novca 12
1.2.4 Monetarni volumen – ukupni depoziti 13
1.2.5 Kreiranje novčane mase 14
1.2.6 Tokovi formiranja novčane mase 14
1.3 Ekonomski značaj novca 15
ZAKLJUČAK 16
LITERATURA 18


UVOD

Sam naziv novac potiče od latinske reči ''pecunia'' što je označavalo bogastvo, a kasnije i novac, mada sam koren reči potiče od reči ''pecus'' što znači stoka. U primitivnim zajednicama u početku se stoka upetrebljavala kao sredstvo razmene dobara. U istoriji su zabeleženi raznovrsni i veoma interesntni predmeti koji su služili kao sredstva razmene. Sve su to ustvari prvobitni i primitivni oblici novca. Međutim, sa razvojem ljudskog društva, naročito sa razvojem rudarstva i otkrivanjem osobina različitih metala, doplo se do saznanja da su metali veoma pogodni za da služe kao sredstvo razmene. Tako su se u početku naročito koristili komadi gvožđa kao sredstvo razmene dobara, a kasnije je gvožđe potisnuto od strane bakra, tako da su u velikoj i masovnoj upotrebi bili komadi noca od bakra. Na kraju su svi ovi metali bili istisnuti iz prometa i ustupili su mesto plemenitimmetalima, kao što su zlato i srebro, koji su zadržali veoma dugo u funkciji novca.
Referentni URL